Året 2015

Virksomheten kultur, informasjon og service (KIS) rommer et bredt spekter av tjenester innen for de tre fagområdene som navnet tilsier. Det er var i 2015 24 ansatte i virksomheten og disse jobber med alt fra post, servicekontor, nettsider, tilsyn i Løtenhallen til ungdomsklubb, kulturskole, kultur og idrett.

Servicekontoret er preget av en ny tid. Samhandling med kommunen endres ved at folk blir mer og mer digitale Servicekontoret sender ut velkomstbrev til nye innflyttere med jevne mellomrom. Her er det Bjørn Bergersen som pakker brevene med en hyggelig hilsenog selvhjulpne. Dette er også et mål for kommunen som prøver å digitalisere flest mulig tjenester slik at folk skal slippe og fysisk møte opp på kommunehuset for å få hjelp til ting de enkelt kan ordne hjemmefra. Servicekontoret anno 2015 ser kanskje likedant ut, men det merkes at publikumshenvendelser og telefonhenvendelser går ned, mens henvendelser pr e-post eller via nettsider og sosiale medier går opp.

Post/arkivtjenesten vil også oppleve store endringer i årene som kommer. Det er et mål at all kommunikasjon til og fra det offentlige skal digitaliseres og planleggingen av dette startet opp i 2015.

De ansatte i servicekontoret, arkiv og kommunikasjon hadde i 2015 en kriseøvelse om informasjon.

Innen kommunikasjon har vi tatt i bruk flere kanaler for kontakt med innbyggerne og vi startet i 2015 opp med både Instagram og Twitter (for Camp Munch). Facebook har blitt en stor og nyttig kanal for oss og vi ser at rekkevidden på det kommunen legger ut er veldig stor. Tradisjonelle medier blir likevel ikke glemt og KIS sørger for å fylle fire sider i hver utgave av Løtenavisa. Besøket på nettsidene våre øker jevnt, og i 2015 lanserte vi mobilvennlige sider. Profilering av tomter er også en oppgave for KIS, og i 2015 var det stor interesse og godt salg av kommunale tomter.

Idrett og friluftsliv: Året har vært preget av en rekke markeringer knyttet til friluftslivets år, blant annet ved to overnattinger ute og ved friluftsliv som tema på kommunens stand under pultost og akevittdagene. Vi har også vært til stede på større lokale arrangement som VM i ski-orientering på Budor i februar. Idrettsskolen har fått seg et positivt oppsving og har flere deltakeren enn noen gang. Året har også vært preget av arbeid med ny kommuneplan innen idrett og fysisk aktivitet.

Løten kommunes stand under pultost- og akevittdagene, med Løten o-lag, Barnas turlag, Frivilligsentralen, 1. Løten speidergruppe. I tillegg var miljøvernrådgiver, bibliotek og kommunikasjon i kommunen representert

Innen kultur har mye handlet om å planlegge det store arrangementet Camp Munch som skal arrangeres for første gang i august 2016. Dette er en kunstleir for ungdom som skal bidra til å skape kjennskap til at Løten er Munchs fødekommune. Kommunen startet i 2015 med en kulturkveld for å gjøre stas på personer som har utmerket Utdeling av kulturprisen til Gotmar Rustad og ildsjelprisen til Marit Trætteberg, fra ordfører Bente Elin Lilleøksethseg innen kultur og idrett. 12. april ble derfor en festkveld i kinoen med utdeling av kulturprisen til Gotmar Rustad og ildsjelprisen til Marit Trætteberg, samt påskjønnelser til medaljevinnere i idretten. 2015 var også året da kommunens kunstsamling ble registrert digitalt. Alle kunstverk rundt på ulike kommunale bygg er nå merket med strekkode og alt er registrert i et digitalt arkiv som gjør det lettere å holde oversikt, styrker sikkerheten, og det vil blant annet bli lettere å sette sammen tema-utstillinger.

Kulturskolen har hatt jevn drift i 2015 og kunne avslutte året i nye lokaler i Løten ungdomsskole. Dette gir nye og bedre arbeidsforhold for lærere og elever og mulighet for videreutvikling av et allerede godt tilbud.

Kulturskolelærerne flyttet inn i nye lokaler rett før årsskiftet, og hadde en liten offisiell innvielse en av de første dagene i 2016

Ungdomstilbudet ved Sentralen miljøsenter har også vært på det jevne i 2015, en mulig flytting av tilbudet til andre lokaler har vært utredet i løpet av året, men det ble ikke konkludert på dette i 2015.