Året 2015

Lund barnehageLund barnehage ble dette året, etter søknad, godkjent som Trafikksikker barnehage. Det ble høytidelig markert på et foreldrearrangement med Ordfører og leder for Hedmark trafikksikkerhetsutvalg til stede. Barnehagen har utarbeidet ei Foreldrebrosjyre, som blant annet handler om hvordan det arbeides med dette i barnehagen og om forventninger til foreldrene når det gjelder å følge opp trafikksikkerhet. På senhøsten arrangerte barnehagen en hyggekveld med lykter, bål og refleksløype, der temaet var «Se og bli sett».

Lund barnehageI Friluftslivets år hadde barnehagen fokus på uteliv i barnehagen, og temaet var Året rundt i Skogene våre/Året rundt i naturen. I forbindelse med at barnehagen er en Miljøfyrtårnbarnehage jobbes det med å gi ungene grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen. Skogen er en ypperlig læringsarena og byr på mange muligheter. Vi har utrolig fine og varierte skogsområder i gangavstand. Barnehagedagen ble markert 10. mars, og med slagordet «Vi vil ut!», satte vi barnehagens arbeid med natur og friluftsliv på dagsordenen. De største ungene deltok på en opplevelsesrik dag hos Hamar Naturskole. Fin inspirasjon å ta med seg!

Lund barnehageBarnehagens satsningsområder er sosial kompetanse, språkstimulering, fysisk aktivitet og natur og miljø. Når det gjelder sosial kompetanse, benyttes blant annet LØFT-metodikk, som er en løsningsfokusert arbeidsmåte der vi roser og bekrefter, leverer personlige og konkrete tilbakemeldinger som ferskvare. Kompetanseheving/kursing i personalgruppa har dette året blant annet handlet om god kvalitet i samspillet med barn.

 

Beskriv driften i 2015 og evt. spesielle utfordringer(både økonomisk og faglig):

Det har vært nødvendig med stram økonomistyring også dette året. Fondet er nå så å si tømt, og det er behov for litt fornyelse av inventar og forbruksmateriell. Barnehagen er forholdsvis ny, men vi benytter fortsatt gammelt inventar fra gamle Haugland barnehage, som ble nedlagt i 1997. Barnehagen har fått på plass et isolert rom til oppbevaring av vogner/lagerrom i den gamle gymsalinngangen. Det er vi svært godt fornøyd med.

Vi ønsker å videreutvikle bruk av IKT i barnehagen, - som er et mål i barnehagenes utviklingsplan fram til 2016. Vi har installert trådløst nettverk, så forholdene er lagt til rett til rette. Planen er å kunne benytte nettbrett til begrepslæring og kommunikasjon og finne økonomisk handlingsrom for det.