Året 2015

Aktiv bruk av natur2015 har vært et fint år for Ryli barnehage. Vi har opplevd at foreldre er svært godt fornøyd med barnehagetilbudet, dette kom frem i brukerundersøkelsen. Ryli skåret i gjennomsnitt 5,8 på en skala der 6 var høyeste skår. Gode resultater kommer ikke av seg selv, vi jobber mye for hele tiden å forbedre oss på både barnas opplegg i barnehagen og på foreldresamarbeid og foreldremedvirkning.  

Tilknytning - omsorgRyli er delt i en småbarnsavdeling (Hvitveisen) og en storbarnsavdeling (Blåveisen) og vi har erfart at tilpasset opplegg er lettere å gjøre ved denne inndelingen. Vi har i 2015 hatt mye fokus på tilknytning, primærkontakter og myk start for ett- og toåringene. Dette er viktig for at stressnivået hos barnet ikke skal bli for høyt. Vi har felles årsplan for begge avdelingene, men de har hver sin periodeplan for opplegg gjennom året.

 

Satsingsområder

«Fysisk aktivitet, lek, samspill, språk, miljø/aktiv bruk av natur». Vi har mange andre temaer også, men satsningsområdene jobber vi ekstra mye med gjennom hele året.

Fysisk aktivitet inneFysisk aktivitet: Vinteren 2015 ble vi inspirert av VM i Falun og vi hadde vår egen VM stadion på Ryli med konkurranser i bl.a. langrenn, hopp, skiskyting, aking i ulike varianter, kuleløyper, hinderløype. Vi opplevde at barna i løpet av de to VM ukene fikk utviklet sine skiferdigheter, fikk utfordret seg selv og fikk bedre motorikk – i tillegg til mye latter og moro. Småbarnsavdelingen ble i 2015 inspirert av fagboka «Små glade ben» der de plukket ut og brukte motoriske leker og aktiviteter som utvikler grunnmotorikken 1-2 års alderen. Vi er ivrige brukere av «aktivitetskassa» gjennom hele året, et opplegg som er utarbeidet av høgskolen, idrettslinja i Elverum, og som passer for begge avdelinger.

Språk-stimuleringSpråk: Språkleker, sang og samtaler hver dag, men også fortsettelse med BRAVO opplegget for Hvitveisen, et språkstimuleringsverktøy for småbarn. Blåveisen har jobbet med Astrid Lindgren og småbarnsavdelingen med Torbjørn Egner og Hakkebakkeskogen, begge forfatterne var opplegg som foreldrene ønsket at vi skulle jobbe med. Språkstimulering foregår ellers i alle situasjoner gjennom hele dagen. Vi bruker TRAS til kartlegging av barnas språk og setter inn tiltak der vi ser at barn har behov for noe ekstra.

Samspill og lek: Det viktigste satingsområdet. Vi har gode muligheter for lek og samspill både ute og inne gjennom hele året. Ansatte i Ryli barnehage ble i 2015 med på barnehageprosjektet «De utrolige Årene». Vi har lært nye strategier for å forbedre barnas samspill og vi er aktive inne i leken og veileder barna for å forebygge atferdsproblemer. Har jobbet mye med å bekrefte barnas følelser. Vi ser stor utvikling på barnas samspill etter at ansatte startet utdanningen. Prosjektet er i samarbeid med PPT og opplæringen går over tre år.

Lek og sosialt samspillSamspill og lek inne

Miljøfyrtårn/aktiv bruk av natur: Ryli er miljøfyrtårnbarnehage og vi jobber med målene for dette. Har i 2015 fått «miljøagenter» i barna på Blåveisen som har ansvar for søppelsortering, tømming og rydding og ordning på avdelingen. Jobben lærer barn i praksis hvordan vi skal sortere og det er stor stas å være ukens miljøagent. I januar 2015 hadde Blåveisen utstilling i banken med «verdiløst materiale». Her brukte barn sin fantasi og kreativitet til å skape kunst av ting vi normalt kaster. Opplegget for de minste er først og fremst hvordan vi skal ta vare på og bruke naturen . Vi er på mange turer i skogen og følger med på og undrer oss over forandringen i naturen. «En naturelsker er den beste miljøfyrtårn- representant».

NaturforskerPå tur til lavoen vår

FAU sponset tur til Skogmuseet i juni 2015, en flott tur med mange gode naturopplevelser blandet med sosialt samspill, språk og fysisk aktivitet.

Sundt og godtSunt kosthold: Ryli legger vekt på sund, variert mat med lite sukker. Foreldre kom med tilbakemelding på at de også ønsket mere varmmat på barnehagen. Dette løste vi ved å ha hele uker med kjøkkenaktivitet. Her fikk barna selv bli med å lage ulike matretter. I julegave fikk foreldrene barnas oppskriftshefte som var basert på det barna hadde laget i 2015. Stas for barn å ha sin egen lille kokebok hjemme.

Ryli har gjennom nøkternhet klart seg innenfor sin økonomiske ramme i 2015. Sykefraværet har gått ned og vi er under målet for 2015. Kompetansen har blitt hevet ved at vi har satset stort på «De Utrolige Årene».

 

Aktiv bruk av naturNatur opplevelser
Samspill og lek inneSe! en marihøne
VM i tunell akingVM på akematte