Året 2015

Seksjonsleder: Anne Kristin Knudsen

Drift
Alle ansatte i renholdsseksjonen får tilbud om hel stilling ved ledighet.  Dette har ført til at vi nå har mange 100 % ansatte i vår seksjon.  Sykefraværet er på totalt 6,51 som ikke er spesielt høyt for denne yrkesgruppen.  Kompetanseheving har vært gjennomført med kurs og opplæring.  Resultatet fra medarbeiderundersøkelser og medarbeidersamtaler, viser at de ansatte trives veldig godt i jobben sin, og at trivselsskapende tiltak som blir gjennomført i kommunen er både viktig og nødvendig.

Renholderne på Løten Helsetun ble fra 01.01.15 overført til Renholdsseksjonen.  Dette har gått uten store utfordringer, og vi begynner å se nytteeffekten av det nå.

Vi har vært forsiktige med bruk av vikarer.  Det har vært noe innkjøp av maskiner, men vi har klart oss innenfor budsjettramma.

I september 2015 arrangerte vi Fagdag for Renholdere, på Domkirkeodden. Det var i samarbeid med Staples og renholdsavdelingen fra Elverum, Stange, Hamar og Ringsaker kommune samt Hedmark Fylkeskommune. 
Dette var et fagseminar med kurs i tema; ergonomi, arbeidsglede, hygiene og maskinbruk. Renholdsseksjon opplevde dette som svært nyttig og positivt, slik at det også i 2016 vil bli arrangert en fagdag.

Fagseminar hos StaplesFagdag for renholdere, på Domkirkeodden

Det er interkommunale avtaler ved innkjøp av renholdsmidler, papir, plast, møbler og arbeidstøy hvor Renholdsseksjonen er tungt med i brukergruppene.  Dette gir oss stor påvirkningskraft i valg av leverandører og tjenester.

Fagdag for renholdere, på Domkirkeodden