Året 2015

Seksjonsleder: Rita Irene Stenersen

Dette har vært et spennende, utviklende og utfordrende år for Økonomiseksjonen.

Det meste av året har det vært usikkerhet rundt sentraliseringen av Skatteoppkreverfunksjonen. Dette har medført usikkerhet rundt fremtiden for våre ansatte som jobber med skatt. I desember ble det endelig klart at det ikke ble sentralisering av denne funksjonen – en gledelig beslutning for oss i Økonomiseksjonen.

Vi i økonomiseksjonen ønsker å være proaktive – vi leter alltid etter nye og gode løsninger men ser også at det er Markering av 20 år med AvtaleGiro i Løten kommuneviktig å ta vare på historikken og det som fungerer. For 20 år siden var dette også tankegangen i økonomiseksjonen da Løten kommune som første bedrift i Norge tok i bruk AvtaleGiro som betalingstjeneste for sine innbyggere i et samarbeid med Sparebanken Hedmark.

Vi har også i år valgt å samarbeide med Sparebanken Hedmark og Nets om å være først ut i Norge med å ta i bruk nye nettløsninger som skal gjøre hverdagen til våre innbyggere enklere slik at de på lettest mulig måte kan få betalt sine regninger til Løten kommune. Den mest effektive løsningen å betale regninger på til oss er å bruke eFaktura sammen med AvtaleGiro. Dette kan settes opp på en enkelt måte i den nye nettløsningen. Løsningen finnes her på hjemmesiden vår.

I 2014 startet vi et prosjekt med HMS Øst: Kultur, arbeidsmiljø, teamutvikling - dette prosjektet fortsatte vi med også i 2015. Det er flere formål med prosjekt, bla å stimulere velfungerende team ut fra gitt arbeidsområder og sikre at det finnes beredskap på alle oppgaver. Resultatet har gitt oss gode team bla på kommunal innfordring og i regnskapsavslutningen. Dette gjør oss løsningsorienterte, at vi har flere å spille på og at det blir det mindre stress i hektiske perioder.

Ansatte i økonomiseksjonen

Vi samarbeider godt med økonomiseksjonene i Hamar og Stange kommune – dette er et viktig bidrag for kompetanseutvikling og faglige diskusjoner.

Høsten 2015 samarbeidet vi også med en større oppgradering av økonomisystemet vårt, Agresso. Dette var en omfattende oppgradering med i perioder store utfordringer – i slike prosjekter er det godt å være en større gruppe.

Økonomiseksjonen har i 2015 levert tjenester med høy kvalitet til resten av organisasjonen. Tilbakemeldinger viser god kvalitet på leveranser og kompetente medarbeidere.

Det arbeides godt og effektivt i seksjonen – og vi har godt samarbeid med alle virksomheter og seksjoner.

Løten 15.02.2015
Rita Irene Stenersen
Leder Økonomiseksjonen

Se også våre økonomi-sider