De ansatte i Samfunnsmedisinsk enhet
Enheten ble etablert 1.1.2014. Hamar er vertskommune, og enheten leverer tjenester til regionkommunene med hovedvekt innen medisinskfaglig rådgivning, smittevernlege, samfunnsmedisin og folkehelse inkludert miljørettet helsevern og helseberedskap.

Samarbeidet og delegasjoner er fastsatt gjennom samarbeidsavtalen og leveranseavtalen. Enheten deltar i alle kommunenes arbeid med folkehelseoversikt og har driftet og ledet et kommunalt regionalt forum for dette folkehelsearbeidet.

Les årsmelding fra Samfunnsmedisinsk enhet og Miljørettet helsevern her

Vil du vite mer?
Les om Samfunnsmedisninsk enhet her