Kontaktinformasjon

SFO sin telefon: 916 79 205
Leder ved Jønsrud SFO: Anne Marit Hagen Kroken
Tlf: 98042082
E-post: anne.marit.hagen.kroken@loten.kommune.no

Søknadsskjema SFO


Gi beskjeder

Ønsker du å gi beskjeder utenom åpningstiden, kan du sende tekstmelding til SFO sin telefon (91679205). 

Mobilskoleløsningen er også mulig å bruke:
Send sms til 03686. Start melding med: JONSRUD (mellomrom) SFO (mellomrom) melding.

Det er også mulig å sende oss en e-post via Its Learning. Dere må da huske at dere benytter dere av ungene sin konto, og at de kan se hva som er tema.

Åpningstider Jønsrud SFO

SFO er åpen fra kl. 7.15 – 08.50, og fra skoleslutt til kl. 16.45 hver dag i skoleåret.

I skolens ferier er SFO åpen hele dagen, med kjernetid fra kl. 10.00 – 14.00.
SFO holder stengt uke 29 og 30 dersom det ikke gis annen beskjed.

Leksehjelp

Her finner du informasjon om leksehjelp ved Jønsrud

Planleggingsdager

Skoleårets planleggingsdager 2016/2017 vil være:
17. august, 10. og 11. november 2016. 26. mai 2017. Den siste planlegginsdagen står åpen. Dere vil få beskjed i god tid når vi avikler den.


Dagsrytme

Kl. 7.15 – 8.50: Frilek og utetid.
Frokost kl. 7.45 til 8.15.
Etter skoletid: Frilek og planlagte aktiviteter
Måltid klokka 14.00 til 15.00.
Etter mat: Frilek/planlagte aktiviteter
Vi stenger klokka 16.45

Måltider

Vi benytter skolekjøkkenet til måltider. Vi synes det er viktig å ha felles bordsetting, slik at vi kan innarbeide gode matrutiner. Vi øver blant annet på å vente på tur, sende maten videre, takke pent for maten osv.
Vi får dessuten en god mulighet til å sitte rolig og snakke sammen.
På enkelte dager spiser vi maten ute da vi er på tur.

Barnegruppa

Barnegruppa består i år av 35 barn.
De som ikke har hel plass, har mulighet til å kjøpe ekstra dager dersom det skulle være behov for det. Dette avtales SENEST DAGEN FØR, slik at vi kan vurdere om vi har mulighet til å ta imot barnet. Noen barn går turnus, og det er derfor flere  barn i enkelte perioder. Det er IKKE mulig å kjøpe eller bytte dager i skolens ferier.

Vi ønsker at all informasjon om at eleven har fri skal sendes på mobilskole eller vanlig SMS.


Foreldresamarbeid

For oss er det veldig viktig at vi har god kontakt med dere foreldre/foresatte.
Vi bruker den tavla i gangen for beskjeder, i tillegg til brev som også legges på Its Learning. .
For oss som jobber i SFO er daglig kontakt den viktigst informasjonskanalen med foreldrene. Vi kan gjennom daglige samtaler ved levering og henting få gitt hverandre informasjon som angår barnet.


Kvalitetsplan

Vi har det siste året utarbeidet en egen kvalitetsplan for SFO-ene i Løten. 

Pals

Vi på SFO jobber også med PALS. Våre hovedregler er som på skolen.
Vi viser RESPEKT, ANSVAR og OMSORG. Vi samler BRA-kort og har egne belønninger.

Ordensregler

Det er de samme ordensreglene som gjelder på SFO, som på skolen. Disse henger oppslått inne i SFO-lokalet, og du finner dem her på nett. 

Viktige datoer skoleåret 2016/2017:

15.08: Nytt SFO-år
17.08: P-dag stengt
22.08: Skolestart
29.09: Siste frist for innlevering av høstferielapper
Uke 41: Høstferie

10.11. P-dag stengt. SFO konferanse i Oslo.
11.11. P-dag stengt. SFO konferanse i Oslo.
25.11: SFO er åpen.
08.12: Siste frist for innlevering av juleferielapper
22.12 – 02.01: Juleferie
2017:
02.01: Første skoledag etter jul
27.01: P-dag åpen.
08.02: Siste frist for innlevering av vinterferielapper
Uke 8: Vinterferie
29.03: Siste frist for innlevering av påskeferielapper
10.04 – 17.04: Påskeferie – onsdag 12.04 stengt
26.04: P-dag stengt
27.04: Siste frist for innlevering av sommerferielapper
01.05: OH – Stengt
17.05: OH – Stengt
25.05: OH – Stengt
26.05: EF – åpent etter behov
05.06: 2. pinsedag – stengt
23.06: Siste skoledag
Uke 29 og 30:  Sommerstengt

Med forbehold om endringer.

Se også skoleruta her

Jønsrud SFO har også en informasjonsbrosjyre med mer praktisk informasjon til foresatte. 
Denne brosjyren kan du lese her