Kontaktinformasjon

Telefon til SFO: 91 67 92 05 

Leder ved Jønsrud SFO:

Anne Marit Hagen Kroken, tlf. 98 04 20 82, anne.marit.hagen.kroken@edu.loten.kommune.no


Gi beskjeder

Ønsker du å gi beskjeder utenom åpningstiden, kan du sende tekstmelding til SFO sin telefon (916 79 205). 


Åpningstider Jønsrud SFO

Åpningstider: kl. 07:15-16:30 (før og etter klassens undervisningstid.) 

I skolens ferier er SFO åpen hele dagen, med kjernetid fra kl. 10.00 – 14:00.
SFO holder stengt uke 29 og 30 dersom det ikke gis annen beskjed.

Dagsrytme ved SFO

Kl. 07:15 – 08:50: Frilek og utetid.
Kl. 07.45 til 08.15: Frokost 
Etter skoletid: Frilek og planlagte aktiviteter
Måltid klokka 14.00 til 15.00.
Etter mat: Frilek/planlagte aktiviteter
Vi stenger klokka 16.45

Se også skoleruta her
 

Måltider

Vi benytter skolekjøkkenet til måltider. Vi synes det er viktig å ha felles bordsetting, slik at vi kan innarbeide gode matrutiner. Vi øver blant annet på å vente på tur, sende maten videre, takke pent for maten osv.
Vi får dessuten en god mulighet til å sitte rolig og snakke sammen.
På enkelte dager spiser vi maten ute da vi er på tur.

Barnegruppa

Barnegruppa består i år av 35 barn.
De som ikke har hel plass, har mulighet til å kjøpe ekstra dager dersom det skulle være behov for det. Dette avtales SENEST DAGEN FØR, slik at vi kan vurdere om vi har mulighet til å ta imot barnet. Noen barn går turnus, og det er derfor flere  barn i enkelte perioder. Det er IKKE mulig å kjøpe eller bytte dager i skolens ferier.
NB! Vi ønsker at all informasjon om at eleven har fri sendes på SMS (91 67 92 05) .

Foreldresamarbeid

For oss som jobber i SFO er daglig kontakt den viktigst informasjonskanalen med foreldrene. Vi kan gjennom daglige samtaler ved levering og henting få gitt hverandre informasjon som angår barnet.
Vi bruker tavla i gangen for beskjeder. 

Kvalitetsplan

Vi har det siste året utarbeidet en egen kvalitetsplan for SFO-ene i Løten. 

Pals

Vi på SFO jobber også med PALS. Våre hovedregler er som på skolen.
Vi viser RESPEKT, ANSVAR og OMSORG. Vi samler BRA-kort og har egne belønninger.

Ordensregler

Det er de samme ordensreglene som gjelder på SFO, som på skolen. Disse henger oppslått inne i SFO-lokalet, og du finner dem her: Ordensreglement for skolen.