Kontaktinformasjon

Telefon: 915 56 498 (send beskjed om eleven skal ha fri)

Leder ved Lund SFO: Tove Dahl Svevad, tlf: 480 72 948

E-post: tove.dahlsvevad@edu.loten.kommune.no

>> Søknadsskjema SFO


Gi beskjeder

Ønsker du å gi beskjeder utenom åpningstiden, kan du sende tekstmelding til SFO sin telefon (915 56 498). 
 

Åpningstider Lund SFO

Åpen kl. 07:15-08:15 og fra skoleslutt til 16:30 hver dag i skoleåret.

I skolens ferier er SFO åpen hele dagen, med kjernetid fra kl. 9:30 – 14:00.
SFO holder stengt uke 29 og 30 dersom det ikke gis annen beskjed.


Dagsrytme

Kl. 7:15 – 8:15: Frilek

Etter skoletid: Frilek/ leksehjelp/ planlagte aktiviteter

Ca kl. 13:00: Måltid. Dette varierer med lengden på skoledagen og når leksehjelpa er ferdig.

Etter mat: Frilek og planlagte aktiviteter

Vi stenger kl. 16:30


Leksehjelp

Se her for mer informasjon.


Måltider

Det blir ikke servert frokost på SFO. Dersom noen ønsker å spise frokost, må disse ta med seg matpakke.
Vi benytter skolekjøkkenet til måltidet. Vi synes det er viktig å ha felles bordsetting, slik at vi kan innarbeide gode matrutiner. Vi øver blant annet på å vente på tur, sende maten videre, takke pent for maten osv.
Vi får dessuten en god mulighet til å sitte rolig og snakke sammen.


Barnegruppa

Barnegruppa består i år av 37 barn.
De som ikke har hel plass, har mulighet til å kjøpe ekstra dager dersom det skulle være behov for det. Dette avtales SENEST DAGEN FØR, slik at vi kan vurdere om vi har mulighet til å ta imot barnet. Noen barn går turnus, og det er derfor flere  barn i enkelte perioder. Det er IKKE mulig å kjøpe eller bytte dager i skolens ferier.


Foreldresamarbeid

For oss er det veldig viktig at vi har god kontakt med dere foreldre/foresatte. For oss som jobber i SFO er daglig kontakt den viktigst informasjonskanalen med foreldrene. Vi kan gjennom daglige samtaler ved levering og henting få gitt hverandre informasjon som angår barnet.

Vi bruker den røde tavla i gangen for beskjeder.


Kvalitetsplan

Vi har det siste året utarbeidet en egen kvalitetsplan for SFO-ene i Løten. 


Ordensregler

Det er de samme ordensreglene som gjelder på SFO, som på skolen. Disse henger oppslått inne i SFO-lokalet, og du finner dem her på nett.

 

Informasjonsbrosjyre:

Denne brosjyren kan du lese her

>> Se også skoleruta her