Kontaktinformasjon

Telefon: 915 56 498

Leder ved Lund SFO: Tove Dahl Svevad, tlf: 480 72 948

E-post: tove.dahlsvevad@edu.loten.kommune.no

 

Gi beskjeder

Ønsker du å gi beskjeder utenom åpningstiden, bruk fortrinnsvis Visma-appen

 

Åpningstider Lund SFO

Åpningstider: kl. 07:15-16:30 (før og etter klassens undervisningstid.) 
Åpningstidene er begrenset til 08:00 til 16:00 frem til 15.08.2020 pga Koronasituasjonen.

I skolens ferier er SFO åpen hele dagen, med kjernetid fra kl. 9:30 – 14:00.

SFO holder stengt uke 29 og 30 dersom det ikke gis annen beskjed.

 

Dagsrytme

Kl. 7:15 – 8:15: Frilek

Det serveres frokost for de som ønsker det fram til 07.50.

Etter skoletid: Frilek og planlagte aktiviteter

Ca kl. 13:00: Måltid. Dette varierer med lengden på skoledagen.

Etter mat: Frilek og planlagte aktiviteter

Vi stenger kl. 16:30

 

Leksehjelp skoleåret 2020/2021:

(Oppstart uke 42)

3. trinn: Tirsdag kl. 12.00-13.00

4. trinn: Tirsdag kl. 12:00-13.00

5./6./7. trinn: Mandag og onsdag kl. 14:15-15:00


Måltider

Det blir  servert frokost på SFO mellom 7.15 og 7.50

Vi benytter skolekjøkkenet til måltidene. Vi synes det er viktig å ha felles bordsetting, slik at vi kan innarbeide gode rutiner rundt måltidet. Vi øver blant annet på å vente på tur, sende maten videre, takke pent for maten osv.

Vi får dessuten en god mulighet til å sitte rolig og snakke sammen.

 

Barnegruppa

Barnegruppa består i år av 38 barn.

De som ikke har hel plass, har mulighet til å kjøpe ekstra dager dersom det skulle være behov for det. Dette avtales SENEST DAGEN FØR, slik at vi kan vurdere om vi har mulighet til å ta imot barnet. Noen barn går turnus, og det er derfor flere  barn i enkelte perioder. Det er IKKE mulig å kjøpe eller bytte dager i skolens ferier. 

Foreldresamarbeid

For oss er det veldig viktig at vi har god kontakt med dere foreldre/foresatte. For oss som jobber i SFO er daglig kontakt den viktigst informasjonskanalen med foreldrene. Vi kan gjennom daglige samtaler ved levering og henting få gitt hverandre informasjon som angår barnet.

Vi bruker den grå tavla i gangen for planer.
 

Kvalitetsplan

Vi har utarbeidet en egen kvalitetsplan for SFO-ene i Løten. 


Ordensregler

Det er de samme ordensreglene som gjelder på SFO, som på skolen. Disse henger oppslått inne i SFO-lokalet.