Kontaktinformasjon

SFO sin telefon: 915 56 498
Leder ved Lund SFO: Tove Dahl Svevad, tlf: 480 72 948
E-post: tove.dahlsvevad@loten.kommune.no

>> Søknadsskjema SFO

Gi beskjeder

Ønsker du å gi beskjeder utenom åpningstiden, kan du sende tekstmelding til SFO sin telefon (915 56 498). 

Mobilskoleløsningen er også mulig å bruke:
Send sms til 03686. Start melding med: LOS (mellomrom) SFO (mellomrom) melding.

Det er også mulig å sende oss en e-post via Its Learning. Dere må da huske at dere benytter dere av ungene sin konto, og at de kan se hva som er tema.

Åpningstider Lund SFO

SFO er åpen fra 7.15 – 08.15, og fra skoleslutt til 16.30 hver dag i skoleåret.

I skolens ferier er SFO åpen hele dagen, med kjernetid fra kl. 9.30 – 14.00.
SFO holder stengt uke 29 og 30 dersom det ikke gis annen beskjed.


Planleggingsdager

Vi har i år felles planleggingsdager med barnehagen. SFO er da STENGT.
Skoleårets planleggingsdager 2016/2017 vil være:
23. september, 25. november, 27. januar 2017 og 24. april 2017.


Dagsrytme

Kl. 7.15 – 8.15: Frilek
Etter skoletid: Frilek/ leksehjelp/ planlagte aktiviteter
Ca kl. 13.00: Måltid. Dette varierer med lengden på skoledagen og når leksehjelpa er ferdig.
Etter mat: Frilek/planlagte aktiviteter
Vi stenger 16.30

Leksehjelp

Se her for mer informasjon.

Måltider

Det blir ikke servert frokost på SFO. Dersom noen ønsker å spise frokost, må disse ta med seg matpakke.
Vi benytter skolekjøkkenet til måltidet. Vi synes det er viktig å ha felles bordsetting, slik at vi kan innarbeide gode matrutiner. Vi øver blant annet på å vente på tur, sende maten videre, takke pent for maten osv.
Vi får dessuten en god mulighet til å sitte rolig og snakke sammen.


Barnegruppa

Barnegruppa består i år av 37 barn.
De som ikke har hel plass, har mulighet til å kjøpe ekstra dager dersom det skulle være behov for det. Dette avtales SENEST DAGEN FØR, slik at vi kan vurdere om vi har mulighet til å ta imot barnet. Noen barn går turnus, og det er derfor flere  barn i enkelte perioder. Det er IKKE mulig å kjøpe eller bytte dager i skolens ferier.

Vi ønsker at all informasjon om at eleven har fri skal sendes på mobilskole eller vanlig SMS.


Foreldresamarbeid

For oss er det veldig viktig at vi har god kontakt med dere foreldre/foresatte.
Vi bruker den røde tavla i gangen for beskjeder, i tillegg til brev som også legges på Its Learning. .
For oss som jobber i SFO er daglig kontakt den viktigst informasjonskanalen med foreldrene. Vi kan gjennom daglige samtaler ved levering og henting få gitt hverandre informasjon som angår barnet.


Kvalitetsplan

Vi har det siste året utarbeidet en egen kvalitetsplan for SFO-ene i Løten. 


De utrolige årene

De utrolige årene er et kompetanseløft som vi på SFO skal skoleres i skoleåret 2016/2017. Dette skjer i samarbeid med banrehagen.

De utrolige årene i barnehagen/skolen er et utviklingsprogram for å styrke ansattes kompetanse rundt godt samspill og god kommunikasjon. Et viktig prinsipp i De Utrolige Årene (DUÅ) er å fokusere på den gode samhandlingen barn imellom, - og mellom barn og voksne. Dette skal ha en forebyggende effekt for barna, og gi de gode verktøy til å takle utfordringer.  Det vil bli 6 kursdager(Workshop) for de ansatte Dette er et kompetanseløft for barnehagen/SFO på et av de viktigste områdene vi arbeider med. Helsedirektoratet finansierer implementering av DUÅ i Norge og det er søkt Universitet i Tromsø om å få etablerere dette programmet.


Ordensregler

Det er de samme ordensreglene som gjelder på SFO, som på skolen. Disse henger oppslått inne i SFO-lokalet, og du finner dem her på nett.

 

>> Se også skoleruta her

Lund SFO har også en informasjonsbrosjyre med mer praktisk informasjon til foresatte. 
Denne brosjyren kan du lese her