Lund skole har vært deltaker i programmet Mitt valg siden 2005.

MITT VALG er et program for utvikling av et godt læringsmiljø og læring av sosial og emosjonell kompetanse. MITT VALG skal gi barn og unge et grunnlag for å ta gode valg. Hensikten er å forebygge problematferd som sinne, mobbing og bruk av rusmidler. Dette er med på å skape et godt og trygt klassemiljø, som også er forutsetningen for god faglig læring.

MITT VALG er teori- og forskningsbasert, med elementer som sosiale, emosjonelle, kognitive og atferdsmessige ferdigheter. Fokus er på hele læringsmiljøet, der dilemmaer rundt valgsituasjoner og gruppepress blir tatt opp.

Skole er arena for både sosial og faglig læring. Det er viktig at barn og unge mestrer disse arenaene. Forebyggende arbeid når det gjelder mobbing, helse og destruktiv atferd må integreres i den daglige virksomheten.

Programmet eies av stiftelsen ”Det er mitt valg”, som er en del av Lions Norge. Programmet brukes over store del av verden og er basert på Lions Quest, opprinnelig utviklet av det pedagogiske instituttet Quest International i USA.

På programmets hjemmeside kan du lese mer om Mitt valg:

www.determittvalg.no/