Ungdomskontakten for Løten er Mona Myrvang Nygaard
Hun treffes på tlf. 917 46 722 (dagtid 10.00- 17.00)
Epost: mona.m.nygaard@loten.kommune.no

Åpen trefftid (kan bli endret)
Mandag kl. 19.00- 22.00.
Torsdag kl. 19.00- 22.00.

Velkommen!

Ungdomskontakten holder til i «Brakka» (det brune bygget bak Tingberg), og Mona M. Nygaard forsikrer at lokalene har blitt riktig så hyggelig til tross for navnet på bygget.

Hva gjør ungdomskontakten?

  • Ungdomskontakten driver sosialt oppsøkende arbeid bland ungdom i Løten. Prinsipper i oppsøkende arbeid er tilgjengelighet over tid og jevnlig tilstedeværelse.
  • Ungdomskontaktens arbeid vil så langt det lar seg gjøre utføres på tider hvor ungdom er å treffe på ulike arenaer.
  • All kontakt baseres på frivillighet og medvirkning.
  • Ungdomskontakten kan tilby råd og veiledning, støtte og hjelp til ungdom og deres foreldre/foresatte.

Tilbudet er gratis.

Ungdomskontakten har taushetsplikt

I helt spesielle tilfeller, når ungdomskontakten mener at noen er i alvorlig fare, vil det bli meldt fra til de instanser som har ansvar og kan hjelpe.