Barnehageavdelingen Kongla har nå startet opp! (12. september 2016)

Fakta om avdelingen:
Adresse: Meierivegen 26, 2340 LØTEN Ingrid Bjørnstad, Heidi Pedersen og Gunhild Karen ønsker velkommen i den nye barnehageavdelingen!
Postadresse: Postboks 113, 2341 LØTEN
Tlf. 950 80 568
Barnehagestyrer: Ingrid Bjørnstad, virksomhetsleder ved Skøienhagan barnehage

Ansatte: 
Gunhild Karen Blystad (pedagogisk leder)
Marita Fall Tangen (fagarbeider)
Heidi Pedersen (fagarbeider)

Kongla er en midlertidig småbarnsavdeling (0-3 år) som tilhører Skøienhagan barnehage.
Avdeling for 9 barn i alderen 0-3 år. Plassene er tildelt gjennom barnehageopptaket 2016.

Ny barnehageavdeling i lokalene etter Sentralen miljøsenter

I forbindelse med årets barnehageopptak i Løten kommune fikk kommunen behov for å utvide kapasiteten slik at alle barn med rett til barnehageplass kunne tilbys dette.

Det er derfor opprettet en ny midlertidig småbarnsavdeling i tidligere Sentralen miljøsenter. Avdelingen vil foreløpig være i drift i to år, mens kommunen vurderer barnehagekapasitet videre.

Det er Skøienhagan barnehage som har ansvar for den nye avdelingen, og pedagogisk leder vil være Gunhild Karen Blystad, som kommer fra tilsvarende stilling ved Skøienhagan barnehage.

Lill Marita Fall Tangen (fra venstre), Heidi Pedersen og Gunhild Karen Blystad ønsker barna velkommen!