Hamar interkommunale krisesenter ble etablert i 1981 og er et gratis døgnåpnet akuttsenter som gir krisesentertilbud til innbyggerne i Hamar, Ringsaker, Løten, Stange, Elverum, Engerdal, Våler, Trysil og Åmot kommune.
Krisesenteret er en del av en vertskommunemodell fra 01.01.2014.

Krisesenterets formål:

  • Krisesenteret skal tilby hjelp primært til kvinner, menn og barn som har vært utsatt for overgrep og vold i nære relasjoner.
  • Krisesenteret skal forebygge, synliggjøre og bekjempe vold i nære relasjoner.

Krisesenteret er et lavterskeltilbud og tilbyr:

  • et beskyttet botilbud og oppfølging til kvinner, menn og barn
  • samtaletilbud til kvinner, menn og barn
  • et tilrettelagt senter for funksjonshemmede og eldre

Se mer informasjon om krisesenteret på deres hjemmesider:
http://www.hamar-krisesenter.no/

Adresse: Kronborgveien 23, 2318 Hamar
Tlf.62 56 18 30