Løten kommunes ildsjelpris - Olines virke
Oversikt over mottakere:

Deles ut første gang i 2018.


Tidligere priser og mottakere:

Løten kommunes ildsjelpris
2013: Inger Marie Bjørke
2014: Marit Trætteberg
2015: Per Udnæseth
2016: Sverre Vidar Engen
2017: Brenneriroa og omegn vel