Spørsmålene kan være mange når kreftsykdommen rammer. Livet tar en ny og uventet vending, hverdagen oppleves uforutsigbar. Det kan være godt å ha en kontaktperson i kommunen som kan veilede, støtte og gi råd i denne situasjonen.

Kreftsykepleier er et lavterskeltilbud , og alle kan ta kontakt enten det er pasienten selv, pårørende, venner, fastleger og spesialisthelsetjenesten. Det krever ingen henvisninger og alle henvendelser vil bli besvart.


Kreftkoordinator i Løten kommune:

Hilde Haugen Fjæstad, tlf. 489 95 233.
hilde.haugen.fjaestad@loten.kommune.no 

Hjemmesykepleien har også kompetanse rundt kreftomsorg i daglig drift ved at flere har spesiallisert seg. Følgende ansatte med kompetansen er:

Disse er å treffe på vakttelefonen til hjemmesykepleien når de er på vakt,

Vakttelefoner (døgnbemannet):

 • 995 06 711
 • 995 06 714


Kreftsykepleier kan tilby:

 • Råd og veiledning knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering, palliasjon og omsorg ved livets slutt.
 • Hjelp til å lindre symptomer
 • Være et bindeledd mellom ulike nivåer og tjenester og samordne disse tilbudene
 • Informasjon om kommunens tjenester
 • Være til støtte for pårørende


Kreftsykepleier samarbeider tett med:

 • Hjemmesykepleien
 • Ergo – og fysioterapeuter
 • Fastlegene
 • Spesialisthelsetjenesten
 • Helsestasjonen
 • Familiekontoret
 • NAV