Velkommen til Løten


Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen!

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Verdigrunnlag og ledelsesnormer

Verdigrunnlag

Last ned som egen fil her

Verdigrunnlag er de oppfatningene vi har om hva som er godt, riktig og viktig, og skal være en felles plattform for hvordan vi opptrer utad, og i forhold til hverandre som kollegaer – en plattform der vi vektlegger:

RESPEKT - ANSVAR - OMSORG

Dette betyr at:

 • Vi setter innbyggerne i fokus.
 • Vi viser respekt for våre brukere.
 • Vi viser miljøbevissthet i alle våre handlinger.

For å lykkes med dette, er det nødvendig med en positiv arbeidskultur. Derfor trenger vi noen "kjøreregler" som beskriver hvordan vi oppnår en slik kultur:

 • Vi viser omsorg for hverandre.
 • Vi snakker med – og ikke om hverandre.
 • Vi kommuniserer åpent og direkte og gir klare tilbakemeldinger.
 • Vi argumenterer tydelig for våre synspunkter, men viser lojalitet når beslutninger er fattet.
 • Vi utfører vårt arbeid godt, og verdsetter godt utført arbeid.
 • Vi er kreative og viser initiativ og nytenkning.
 • Vi skaper arbeidsglede gjennom humor og godt humør.

Ledelsesnormer

Ledere i Løten...

 • Ser sine medarbeidere og er selv synlige og tydelige.
 • Har evne til å vise innlevelse, omsorg og ydmykhet.
 • Har evne til å lytte, støtte og veilede i ulike situasjoner.
 • Tar beslutninger, og oppnår resultater.
 • Erkjenner at resultater oppnås gjennom andre- og tar ansvaret for resultatene som oppnås.
 • Bidrar med, og overfører erfaring og kunnskap til helheten.
 • Viser vilje til endring og utvikling.
 • Gir og tar konstruktive tilbakemeldinger.
 • Er kvalitetsbevisst og har fokus på innbyggernes, brukernes og de ansattes behov.
 • Er selv et forbilde for kommunens verdigrunnlag.
 • Har evne til eksponering og påvirkning for å nå organisasjonens mål.
Sist endret: 02.11.2016
|
|
|