Politisk valgte representanter for valgperioden 1.11.2015 - 31.10.2019:

Politisk representant:
1. Andres Lopez Aliciasson (AP) 

Politisk vararepresentant:
1. Martin Kjelsrud (AP)


Øvrige medlemmer:

Helge Lundsbakken, Leder av Eldrerådet
Torild Edvardsen. Leder Frivilligsentralen
Magnhild Godager, Pårørenderepresentant, Løten Helsetun
Erik Kjøs, Brukerrepresentant HBO (Hjemmebasert omsorg)
Beate Andersen, Fagforbundet
Mina Flisen, Norges Sykepleierforbund
Norunn Hansen, Virksomhetsleder HBO
Odd A. Jakobsen, Virksomhetsleder BRA
Hanna Berget, Styrer Løten Helsetun