Representanter i samarbeidsutvalget

Bildet: Noen av representantene i Samarbeidsutvalget for Løten helsetun

Bildet: Noen av representantene i Samarbeidsutvalget for Løten helsetun

Politisk valgte representanter for valgperioden 1.11.2015 - 31.10.2019:

Politisk representant:
1. Andres Lopez Aliciasson (AP) 

Politisk vararepresentant:
1. Martin Kjelsrud (AP)


Øvrige representanter: 

 • Løten Eldreråd:
  Helge Lundsbakken, Tlf. 924 95 798, epost: torildlu@online.no 
   
 • Løten Frivilligsentral:
  Torild J. Edvardsen, Tlf. 480 92 804, epost: frivillig.loten.omsorg@gmail.com
   
 • Pårørende representant for Løten helsetun:
  Magnhild Godager, Tlf. 957 84 197
   
 • Bruker- og pårørende representant for Hjemmebasert omsorg:
  Rønnaug Skramstad, Vestbygdvegen 247, 2340 Løten, Tlf. 452 73 889
   
 • Tillitsvalgte:
  Beate Andersen, Fagforbundet og Marius Stråbø Johansen (Sykepleierforbundet)
   
 • Ledere ved de kommunale enhetene i samarbeidsutvalget:
  Virksomhetsleder ved Løten helsetun: Svanhild Bysveen
  Virksomhetsleder Hjemmebasert omsorg: Cecilie Nilsen
  Virksomhetsleder Bolig, Rehabilitering og omsorg: Odd A. Jakobsen


Se også:

Reglement for Samarbeidsutvalg i Løten her