Formål:

Tilskudd skal bidra til kvalitet og mangfold i Løtens kunst- og kulturtilbud.

Det gis tilskudd til:

  • Kulturarrangement, -produksjoner og – prosjekter i Løten kommune, for eksempel oppsetninger, utstillinger, festivaler, formidling og utgivelser.
  • Det kan gis oppstartstilskudd til nye foreninger.
  • Det kan gis underskuddsgaranti på inntil 5 000 kroner på arrangementer med billettinntekter iht. Retningslinjenes pkt. 2.4. og 4.

Beløp til fordeling: 50 000 kroner årlig.
Søknadsskjema: Søknad om kulturtilskudd (pdf)
                           Søknad om kulturtilskudd (word)
Søknadsfrist: Løpende.

Se også:
Retningslinjer for kulturtilskudd
Oversikt over kulturtilskudd i Løten kommune