Formål:

Tilskudd skal bidra til tilbud, utvikling og kompetanseheving blant barn og unge.

Det gis tilskudd til:

  • Arrangementer, produksjoner og prosjekter i Løten kommune med hovedmålgruppe eller ledet av barn og ungdom i alderen 0 – 19 år.
  • Det kan gis tilskudd til lederutvikling, opplæring i organisasjonsarbeid eller annen kompetanseheving som kommer lag/foreninger til gode.
  • Det kan unntaksvis gis tilskudd til talentutvikling for enkeltpersoner iht. Retningslinjenes pkt. 2.4. og 4.

Beløp til fordeling: 17 000 kroner årlig.

Søknadsskjema:

Søknadsfrist: Løpende. 

Se også:
Retningslinjer for kulturtilskudd
Oversikt over kulturtilskudd i Løten kommune