Velkommen til Løten


Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen!

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Andre tiltak barn og unge (tilskuddsordning)

Formål:

Tilskudd skal bidra til tilbud, utvikling og kompetanseheving blant barn og unge.

Det gis tilskudd til:

  • Arrangementer, produksjoner og prosjekter i Løten kommune med hovedmålgruppe eller ledet av barn og ungdom i alderen 0 – 19 år.
  • Det kan gis tilskudd til lederutvikling, opplæring i organisasjonsarbeid eller annen kompetanseheving som kommer lag/foreninger til gode.
  • Det kan unntaksvis gis tilskudd til talentutvikling for enkeltpersoner iht. Retningslinjenes pkt. 2.4. og 4.

Beløp til fordeling: 17 000 kroner årlig.
Søknadsskjema: Søknad om kulturtilskudd (pdf)
                             Søknad om kulturtilskudd (word)
Søknadsfrist: Løpende. 

Se også:
Retningslinjer for kulturtilskudd
Oversikt over kulturtilskudd i Løten kommune

Sist endret: 25.04.2017
|
|
|