Velkommen til Løten


Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen!

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Idrettsformål (kulturtilskudd)

Formål:

Tilskudd skal bidra til utvikling og gjennomføring av aktiviteter og tilbud innen idrett og fysisk aktivitet.

Hva gis det tilskudd til?

  • Konkrete tiltak innen idrett og fysisk aktivitet som ikke kommer inn under kulturmidler idrett (driftstilskudd), for eksempel innkjøp av utstyr, tiltak som legger til rette for eller oppfordrer til aktivitet, arrangementer og prosjekter.
  • Det kan gis oppstartstilskudd til nye foreninger.
  • Se også retningslinjer for tildeling 

Beløp til fordeling: 30 000 kroner årlig.
Søknadsskjema: Søknad om kulturtilskudd (pdf)
                             Søknad om kulturtilskudd (word)
Søknadsfrist: Løpende.

Se også:
Retningslinjer for kulturtilskudd
Oversikt over kulturtilskudd i Løten kommune

Sist endret: 25.04.2017
|
|
|