Formål:

Tilskudd skal bidra til utvikling og gjennomføring av aktiviteter og tilbud innen idrett og fysisk aktivitet.

Hva gis det tilskudd til?

  • Konkrete tiltak innen idrett og fysisk aktivitet som ikke kommer inn under kulturmidler idrett (driftstilskudd), for eksempel innkjøp av utstyr, tiltak som legger til rette for eller oppfordrer til aktivitet, arrangementer og prosjekter.
  • Det kan gis oppstartstilskudd til nye foreninger.
  • Se også >> retningslinjer for tildeling 


Beløp til fordeling

30 000 kroner årlig.


Søknadsskjema

Søknad om kulturtilskudd  (pdf)

Søknad om kulturtilskudd  (word)

Søknaden sendes til post@loten.kommune.no eller til Postboks 113, 2341 Løten. 
Søknaden merkes "kulturtilskudd".


Søknadsfrist

Løpende.


Se også:

>> Retningslinjer for kulturtilskudd
>> Oversikt over kulturtilskudd i Løten kommune