Om tjenesten
Kort beskrivelse Kulturpris for de fire Hedmarks-kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten.
Utdeles en gang i året
Prisen og søknadsfrist kunngjøres i pressen 1. september hvert år.

Den kan gis til enkeltpersoner og organisasjoner/institusjoner på grunnlag av betydelig innsats eller dokumentert talent innenfor kulturområdet i disse kommunene.
Målgruppe
Enkeltpersoner og organisasjoner/institusjoner
Kriterier/vilkår Enkeltpersoner og organisasjoner/institusjoner på grunnlag av betydelig innsats eller kokumentert talent innenfor kulturområdet.

Prismottakerne skal ha tilknytning til kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Om søknadsprosessen
Søknadsfrist 1. oktober hvert år
I 2012 : 25. oktober
Søknaden sendes til Løten kommune
Kultur, informasjon og service
Postboks 113,
2341 LØTEN
post@loten.kommune.no

(dvs det året som Løten kommune fungerer som sekretariat)
Annen informasjon

Kulturadministrasjonen i de fire kommunene alternerer om å være sekretariat for utvalget. 
Løten kommune har sekretariatsfunksjonen i 2012. 

Prisutdelingen skjer ved et årlig arrangement i 4. kvartal ved et kulturarrangement som alternerer mellom de prisgivende kommuner.

Hedemarksprisen avgjøres av Hedemarken Interkommunale Kulturutvalg.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 40 00,
telefaks 62 56 40 01
Ansvarlig enhet
Kultur
Telefaks
62 56 40 01
Besøksadresse Kildevegen 1
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2016-12-01