Har du behov for helse- og omsorgstjenester?

Kontakt Tildelingsteamet:

Tlf: 41 69 18 89 (hverdager kl. 08:00 – 15:00)
E-post: tildelingsteam@loten.kommune.no 
NB! Ikke send søknad eller personsensitive opplysninger i mailen. 
Se mer om Tildelingsteamet her


Løten helsetun:Inngangspartiet ved Løten helsetun

Besøksadresse: Sykehusvegen 10, 2340 Løten.
Postadresse: Postboks 113, 2341 Løten,
e-post: post@loten.kommune.no

Åpen inngang kl. 08:00-15:00

Inngangsdørene er åpne igjen fra 20. september:
Inngangsdørene på helsetunet er åpne kl. 08:00-15:00. (Stengt kl. 15:00-08:00).
Vi ber om at alle besøkende skriver seg inn i besøksprotokoll som ligger ved inngangsdøren. Dette for at vi lett skal kunne spore ved et eventuelt smitteutbrudd.

Skal du på besøk etter kl. 15:00?

Ta kontakt med den respektive avdeling du skal på besøk til, så kommer de og åpner døra. Her finner du tlf til avdelingene: 

Kantina er fortsatt stengt på grunn av renovering (fram til ca. 11. oktober).

Telefon

Resepsjonen: 62 56 41 01
Send e-post til helsetunet:
e-post: Helsetunet-resepsjon@loten.kommune.no 

Konsulent i resepsjonen: 
Stine Engebakken, stine.engebakken@loten.kommune.no


Styrer/ virksomhetsleder Løten Helsetun

Kristin Lindberget  tlf. 62 56 41 08/ 481 08 214
E-post: kristin.lindberget@loten.kommune.no


Avdelinger:

Post 1

Tlf. 62 56 41 18/ 906 40 685
Avdelingsleder: Ann Kristin Engen tlf. 940 26 750
E-post:: ann.kristin.engen@loten.kommune.no 

Avdelingen er organisert i tre team hvor ett av teamene brukes til korttidsplasser. 


Post 2

Tlf. 62 56 41 19/ 90 22 01 93
Avdelingsleder: Elinor Ann Lindby-Aas tlf. 90 62 80 58.
Epost: Elinor.Ann.Lindby-Aas@loten.kommune.no

Post 2 har 26 langtidsplasser. Avdelingen har eget team for mennesker med demens, mens de resterende plassene på Post 2 hovedsakelig er pasienter på langtidsopphold.


Post 3 (Rosetten)

Tlf. 90 73 12 51
Avdelingsleder: Britt Johansen, tlf. 62 56 41 24/ 90 70 65 84
Epost: britt.johansen@loten.kommune.no

Post 3 er en spesialavdeling for mennesker med diagnostisert demens. Avdelingen er delt i to grupper. 


Boenheten

Vakttelefon bemannet til kl. 21.00: Tlf. 95 49 25 74

Boenheten er en avdeling på Løten Helsetun hvor beboerne leier en liten leilighet og får tjenester fra Hjemmebaserte tjenester, avdelingen har fast personell med egen turnus. Hjemmesykepleien har egne nattevakter.


Kjøkkenet

Kjøkkenet renoveres og kantina er stengt for besøkende. Åpner medio oktober 2021.

Tlf: 62 56 41 12/ 902 95 518
Avdelingsleder: Lise Merete Solli Bakke

Kjøkkenet lager mat til både beboere/ pasienter og til hjemmeboende. I tillegg har kjøkkenet kantine for ansatte og besøkende.

Fotpleie: 62 56 41 46 (onsdag i oddetallsuker)

Frisør: 62 56 41 45 (mandag - torsdag)

Sykehjemslege (Inna Shingirey): 94 01 18 85

Se også vår telefonliste på nett


Om Løten helsetun

Løten Helsetun består i dag av tre sykehjemsavdelinger (post 1-2) med til sammen 76 plasser. Det er tilbud innen både korttids- og langtidsopphold. Løten Helsetun har egen sykehjemslege og tilbyr gratis tannhelsetjeneste.

Se også: