Besøksadresse: Sykkel på helsetunet
Sykehusvegen 10, 2340 Løten.
Postadresse: Postboks 113, 2341 Løten/ post@loten.kommune.no

  • Se besøksregler for helsetunet m.v. her


Telefon

Resepsjonen: 62 56 41 01
epost: Helsetunet-resepsjon@loten.kommune.no


Kontakt ansatte/avdelinger

Du kan også finne kontaktinfo til andre ansatte på helsetunet ved å skrive Løten helsetun i avdeling, fornavn eller etternavn i feltet på vår telefonliste på nett


Styrer/ virksomhetsleder Løten Helsetun

Ann Kristin Engen (avdelingsleder ved Post 1) er konstituert som virksomhetsleder ved Løten helsetun. Se kontaktinfo under Post 1.  


Avdelinger:

Post 1

Tlf. 62 56 41 15 / 906 40 685
Avdelingsleder: Ann Kristin Engen tlf. 62 56 41 18. 
Epost: ann.kristin.engen@loten.kommune.no 

Post 1 har til sammen 35 langtids- og korttids/ rehabiliteringsplasser. Avdelingen er organisert i 4 team hvor 2 av teamene brukes til korttidsopphold, i hovedsak fordelt på rehabilitering og palliativ omsorg. De øvrige teamene er tilpasset ordinær sykehjemsdrift. Post 1 har ialt 47 fast ansatte, fordelt på 26 stillinger.


Post 2

Tlf. Tlf. 62 56 41 19/ 902 20 193
Konstituert avdelingsleder: Hedvig Fevik tlf. 62 56 41 20.
Epost: hedvig.fevik@loten.kommune.no 

Post 2 har 26 langtidsplasser. Avdelingen har eget team for mennesker med demens, mens de resterende plassene på Post 2 hovedsakelig er pasienter på langtidsopphold.


Post 3 - Rosetten

Tlf. 62 56 41 25 / 907 31 251
Avdelingsleder: Britt Johansen, tlf. 907 06 584/ 62 56 41 24
Epost: britt.johansen@loten.kommune.no
 

Post 3 har 15 plasser. Post 3 er en spesialavdeling for mennesker med diagnostisert demens. Avdelingen er delt i to grupper, med henholdsvis 7 og 8 pasienter i hver.


Boenheten

Vakttelefon bemannet til kl. 21.00: Tlf. 954 92 574
Avdelingssykepleier: Ida Borg, 
tlf. 62 56 41 27/ 416 93 675
Epost: 
ida.borg@loten.kommune.no

Boenheten er en avdeling på Løten Helsetun hvor beboerne leier en liten leilighet og får tjenester fra Hjemmebaserte tjenester, avdelingen har fast personell med egen turnus. Hjemmesykepleien har egne nattevakter.


Kjøkkenet

Tlf: 62 56 41 12/ 902 95 518
Avdelingsleder:  Lise Merete Solli Bakke
lise.merete.solli.bakke@loten.kommune.no

Kjøkkenet lager mat til både beboere/ pasienter og til hjemmeboende. I tillegg har kjøkkenet kantine for ansatte og besøkende.
Kjøkkenet har 20 ansatte, hvorav 14 er fast ansatte og andre er vikarer eller praksisplass.

Kjøkken/ kantine: 62 56 41 12/ (stengt for besøkende)

(Stengt:) Fotpleie: 62 56 41 46 (onsdag i oddetallsuker)

(Stengt:) Hårpleie: 62 56 41 45 (mandag - torsdag)

Sykehjemslege (Inna Shingirey): 940 11 885


Om Løten helsetun

Løten Helsetun består i dag av tre sykehjemsavdelinger (post 1-2) med til sammen 76 plasser. Det er tilbud innen Inngangspartiet ved Løten helsetunbåde korttids- og langtidsopphold. Løten Helsetun har egen sykehjemslege og tilbyr gratis tannhelsetjeneste.

Se også: