Besøksadresse:
Sykehusvegen 10, 2340 Løten.
Postadresse: Postboks 113, 2341 Løten/ post@loten.kommune.no


Telefon

  • Resepsjonen: 62 56 41 01, epost: Helsetunet-resepsjon@loten.kommune.no
  • Fotpleie: 62 56 41 46 (onsdag i oddetallsuker)
  • Hårpleie: 62 56 41 45 (mandag - torsdag)
  • Kjøkken/ kantine: 62 56 41 12
  • Sykehjemslege (Inna Shingirey): 940 11 885


Gå direkte til disse tjenestene


Kontakt ansatte/avdelinger

Du kan også finne kontaktinfo til andre ansatte på helsetunet ved å skrive Løten helsetun i avdeling, fornavn eller etternavn i feltet på vår telefonliste på nett


Styrer/ virksomhetsleder Løten Helsetun

Svanhild Bysveen Svanhild Bysveen
tlf. 62 56 41 08/ 907 31 251.
svanhild.bysveen@loten.kommune.no

 

Avdelinger:

Post 1

Tlf. 62 56 41 15 / 906 40 685
Avdelingsleder: Ann Kristin Engen tlf. 62 56 41 18. Ann Kristin Engen
ann.kristin.engen@loten.kommune.no 

En avdeling med til sammen 35 langtids- og korttids/ rehabiliteringsplasser.
Avdelingen er organisert i 4 team hvor 2 av teamene brukes til korttidsopphold, i hovedsak fordelt på rehabilitering og palliativ omsorg. De øvrige teamene er tilpasset ordinær sykehjemsdrift. Post 1 har ialt 47 fast ansatte, fordelt på 26 stillinger.


Post 2

Tlf. 62 56 41 19 / 902 20 193Anita Hågensen
Avdelingsleder: Anita Hågensen, tlf. 62 56 41 20.
anita.hagensen@loten.kommune.no

Post 2 har 26 langtidsplasser. Avdelingen har eget team for mennesker med demens, mens de resterende plassene på Post 2 hovedsakelig er pasienter på langtidsopphold.

 


Post 3 - Rosetten

Tlf. 62 56 41 25 
Avdelingsleder: Britt Johansen (fra 19. august 2019) 
tlf. 907 06 584/ 62 56 41 24
 

Post 3 har 15 plasser. Post 3 er en spesialavdeling for mennesker med diagnostisert demens. Avdelingen er delt i to grupper, med henholdsvis 7 og 8 pasienter i hver.

 

Boenheten 

Tlf. 62 56 41 13 / 954 92 574
Avdelingssykepleier: Inger Eline Rustad, tlf. 62 56 41 26/ 416 91 889. Inger Eline Rustad
inger.eline.rustad@loten.kommune.no

Boenheten er en avdeling på Løten Helsetun hvor beboerne leier en liten leilighet og får tjenester fra Hjemmebasert omsorg, avdelingen har fast personell med egen turnus. Hjemmesykepleien har egne nattevakter.


Kjøkkenet

Tlf: 62 56 41 12 Lise Merethe Solli Bakke
Avdelingsleder:  Lise Merete Solli Bakke
lise.merete.solli.bakke@loten.kommune.no

Kjøkkenet lager mat til både beboere/ pasienter og til hjemmeboende. I tillegg har kjøkkenet kantine for ansatte og besøkende.
Kjøkkenet har 20 ansatte, hvorav 14 er fast ansatte og andre er vikarer eller praksisplass.


Om Løten helsetun

Inngangspartiet ved Løten helsetunLøten Helsetun består i dag av tre sykehjemsavdelinger (post 1-2) med til sammen 76 plasser. Det er tilbud innen både korttids- og langtidsopphold. Løten Helsetun har egen sykehjemslege og tilbyr gratis tannhelsetjeneste.
 


Kjøkken/ kantine

På Løten Helsetun finner du en trivelig kantine som er åpen mellom klokken 09.00 og 14.00 hele uken. Utenom åpningstiden er kantinen selvbetjent med et begrenset vareutvalg. Tlf. 62 56 41 12.

 

Se også:

Les mer om opphold ved Løten helsetun
Betalingssatser
Søk om plass/ tjenester
Les vår brosjyre her!