Ambulerende skjenkebevilling

Ambulerende skjenkebevilling gis kun til sluttede arrangement der selskapets deltakere har dannet en sluttet krets av personer før skjenkingen begynner, som for eksempel bryllup, konfirmasjon, jubileum og lignende, og har en varighet over en periode på inntil 1-3 dager.

Gebyr: Gebyr for 2020 kr. 370,- pr dag. 


Enkelt anledning skjenkebevilling

En enkelt anledning gis til arrangementer som er åpne for allmennheten som for eksempel konserter, dansegallaer, teater, festivaler, bil/ båt/bil-show og lignende, og har en varighet på 1-3 dag.

Gebyr: Gebyr for 2020 kr. 660,- for arrangement med varighet 1-3 dager.


Forskrifter

>> Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholforskriften)


Søknad

>> Søknadsskjemaer