Ordfører Bente Elin LilleøksethOrdfører Bente Elin Lilleøkseth

For meg er ordet «kommune» et av de fineste ordene som finnes. Ordet har sin opprinnelse i det latinske «communis» som betyr felles. Jeg er av de som mener vi gjør ting bedre i fellesskap- Eller i hopes som vi kanskje heller sier i Løten. Og tenk på alt hva en kommune gir innbyggerne sine av tjenester fra vugge til grav. Det starter med jordmor og helsestasjon til omsorg og pleie mot livets siste fase. Innimellom dette komme barnehage, skole, sfo, kart og oppmålingstjenester, tomter, vann og avløp, strømmen du bruker når du slår på lyset om morgenen osv osv. Det er bare et lite snitt av alt som leveres fra kommunen.

Løtens politikere behandlet i løpet av 2016 store og små saker – der alle på en eller annen måte griper inn i folks hverdag. Utfordringen kan ofte være å finne midler nok til alt som skal gjøres og prioritere i knappe tider. Jeg mener vi også i 2016 har klart å «husholdere» godt med knappe resurser, samtidig som vi har pekt retning for alt det gode arbeidet som gjøres av alle ansatte – hver eneste dag. Det er en vanskelig oppgave å skulle velge noen få saker å fremheve fra året som har gått.

Den store saken i 2016 var nok Kommunereformen – selv om det var en prosess vi startet arbeidet med flere år tidligere så var det i 2016 vi lokalt avgjorde den. Både resultatet av folkeavstemmingen og kommunestyrets behandling er kjent.

Videre er 2016 også det året som vi kunne ta i bruk en universelt tilpasset fotgjengerkrysning av Rørosbanen, samt en ny Munch inspirert lekeplass midt i sentrum. Ungdommens Hus ble etablert i tidligere Idrettens Hus, og skal være en møteplass for ulike ungdommers og ulike aktiviteter. Kulturskolens nye lokaler ble også åpnet i 2016 – sammen med musikkbinge som vil bedre øvingskapasitet for lokale krefter.

2016 var også et år der kjøkkenet på Helsetunet igjen fikk velfortjent ros og omtale for god innsats over tid med ernæring og mat til eldre.

Jeg ønsker dere god lesing og vil igjen berømme den organisasjonen Løten kommune er – og takke for all innsats som legges ned til beste for alle Løtensokninger.

Med vennlig hilsen

Bente Elin Lilleøkseth
Ordfører

 

Politisk organisering

Formannskapsmøte
Formannskapsmøte


Politisk organisasjonskart

Politisk organisasjonskart

Valgte representanter – politiske organer – Valgperioden 2015-2019

(Konstituerende kommunestyremøte - 21.10.2015)

Ordfører: Bente Elin Lilleøkseth (AP)

Varaordfører Silje Hafslund (V)

Kommunestyret

AP:         Bente Elin Lilleøkseth (ordfører)

V:           Silje Hafslund (varaordfører)

AP:        Jørn Arild Flatha

AP:        John Magne Pedersen Tangen

AP:        Karoline Nilssen

AP:        Turi Ann Melvold

AP:        Åse Høiby Bråthen

AP:        Andrés Lopéz Aliciasson

AP:        Martin Kjelsrud

AP:        Kristian Dragsten

AP:        Laila Jenssveen

AP:        Idun Torp Adolfsen

FrP:       Per Egil Storsveen

H:          Kjell-Erik Nordahl

H:         Anders Bronken

MDG:  Jon Lurås

SP:       Marte Larsen Tønseth

SP:       Kjell Ingar Olsen

SP:       Else Bjørke

SP:       Oddbjørn Kleppen

SP:       Jorun Langseth Ottosen

SP:       Nikolai Nordtorp Larsen

SP:       Stian Nybakken Olsen 

SP:       Mette Stikholmen

SV:       Gunnar Søberg

Formannskapet

AP:      Bente Elin Lilleøkseth

V:        Silje Hafslund

MDG:  Jon Lurås

AP:      Jørn Arild Flatha

AP:      John Magne Pedersen Tangen

SP:      Marte Larsen Tønseth

SP:      Kjell Ingar Olsen

SP:      Mette Stikholmen

H:        Kjell-Erik Nordahl

 

Driftsutvalget

AP:      Andrés Lopéz Aliciasson

AP:      Turi Ann Melvold

AP:      Martin Kjelsrud

AP:      Åse Høiby Bråthen

V:        Ole Hågensen

SP:      Else Bjørke

SP:      Stian Nybakken Olsen

SV:      Gunnar Søberg

FrP:     Helle Jordbræk 

Kontrollutvalget

SP:       Ingeborg Tønseth

SP:      Oddbjørn Kleppen

H:        Dag Eivind Hafslund

AP:      Knut Erik Villumstad

V:        Gina Astrid Sigstad                

Klagenemnda

H:        Oddny Marie Prytz

AP:      Sven Tore Wilhelmson

SP:       Amund Sigstad

SV:       Hjørdis Bjørke

FrP:      Helle Jordbræk

 

Antall saker behandlet i 2016:

  • Kommunestyret:75

  • Formannskapet: 117

  • Driftsutvalget: 43

  • Klagenemnda:7

  • Kontrollutvalget:66


Se oversikt over politikere i råd og utvalg (dags dato) her

Se oversikt over møter og saker som behandles her (møtekalender)

[ Tilbake til toppen ]