I anleggsperioden skal det opparbeides veg, vann, kloakk, strøm og fiber til alle tomtene, og det er entreprenørfirmaet M. Dobloug som nå er i gang med arbeidet.

Anleggsarbeidet er nå i gang i Slipervegen (Foto: Tollef Imsdalen)

Det nye området består av 11 boligtomter, som vil kunne bebygges med både tomannsboliger og eneboliger.
- Det er muligheter for tomannsboliger i Slipervegen 2, 4, 6 og 8, mens resten av området skal bebygges med eneboliger, forteller virksomhetsleder for teknisk drift, Jens Petter Østerhaug. 

Reguleringsbestemmelser

Dette fremgår også av reguleringsbestemmelsene som ble vedtatt i kommunestyret 14.09.2016.

Arealutnyttelsen (BYA) er satt til 35% for hele området.

Her kan du se adressekart for tomtefeltet:

Klikk på bildet under for å se større, eller se reguleringsplanen her: 
Reguleringsplan for Slipervegen 2-22 her (vedtatt 14.09.2016 av Kommunestyret)

Adressekart Slipervegen (klikk for større visning)

Et godt etablert boligområde med mange muligheter og historie

De nye tomtene i Slipervegen vil ha adresse Slipervegen 2 - 22, og ligger som en del av et allerede eksisterende boligområde på Ådalsbruk. Det er kort vei til blant annet barnehage, butikk, skole og idrettsanlegg.
Det er også rekreasjonsområder i nærheten, med turstier, fiskemuligheter i Svartelva, og gåavstand til Klevfos Industrimuseum, hvor også Munch-senteret ligger. 


Salg av tomtene

Løten kommune praktiserer ikke reservasjoner eller forhåndssalg av tomter. Følg med på annonsering av salgsstart her på våre hjemmesider og i media.
Odd Kirkeby ved Teknisk forvaltning i Løten kommune foretar salgene, og han kan fortelle om stor etterspørsel:

- Vi har mange forespørsler om kjøp av tomter, og har i praksis ikke mange ledige tomter igjen i kommunen. Det er derfor gledelig at vi til høsten kan tilby nye tomter til de som ønsker å bygge sin egen bolig.