Løten kommune deler hvert år ut en påskjønnelse for idrettsutøvere fra Løten som har oppnådd medaljeplasseringer i nasjonale og internasjonale mesterskap. Her finner du retningslinjene for ordningen.
 

Årlig arrangement for idrettsutøvere i Løten

I Kommunestyret den 19.10.2016, sak nr.65/16 ble det vedtatt at ordfører gis fullmakt til å arrangere en sammenkomst for kulturutøvere fra Løten som har oppnådd medaljeplasseringer i nasjonale og internasjonale mesterskap.

Det er utarbeidet følgende retningslinjer for arrangementet:

  • Med kultur menes her de lag som er medlemmer i Løten Musikkråd, samt andre nasjonale eller landsdekkende kulturorganisasjoner/kulturmiljøer utenfor Musikkrådet. Næringsvirksomhet faller utenfor retningslinjene.
  • Påskjønnelsen gjelder for medaljer/pallplasseringer tatt i junior-, senior- eller veteranmesterskap foregående kalenderår. Konkurransen må ha status som XX-mesterskap (Norges mesterskap, Nordisk mesterskap, Europamesterskap, Verdensmesterskap eller Landskappleik). For NM/Landskappleik gjelder kun gull/seier.
  • Med kulturutøvere fra Løten, menes de med folkeregisteradresse i Løten den 1.1 eller den 31.12 i det aktuelle året.
  • Medlemmer i lag i andre kommuner, som har bostedsadresse Løten, faller inn under kriteriene.
  • Medlemmer i Løten lag, men som ikke har bostedsadresse i Løten, faller inn under kriteriene.
  • Påskjønnelsen består av et samvær med underholdning og bevertning, samt en ”Løtengave”, blomster og en gavesjekk til hver vinner på kr.1.000.