Velkommen til Løten

Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen!

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Medaljevinnere kultur

I Kommunestyret den 19.10.2016, Sak nr. 65/16 ble det vedtatt at ordfører gis fullmakt til å arrangere en sammenkomst for kulturutøvere fra Løten som har oppnådd medaljeplasseringer i nasjonale og internasjonale mesterskap.

Det er utarbeidet følgende retningslinjer for arrangementet:

 • Med kultur menes her de lag som er medlemmer i Løten Musikkråd, samt andre nasjonale eller landsdekkende kulturorganisasjoner/kulturmiljøer utenfor Musikkrådet. Næringsvirksomhet faller utenfor retningslinjene.
 • Påskjønnelsen gjelder for medaljer/pallplasseringer tatt i junior-, senior- eller veteranmesterskap foregående kalenderår. Konkurransen må ha status som XX-mesterskap (Norges mesterskap, Nordisk mesterskap, Europamesterskap, Verdensmesterskap eller Landskappleik). For NM/Landskappleik gjelder kun gull/seier.
 • Med kulturutøvere fra Løten, menes de med folkeregisteradresse i Løten den 1.1 eller den 31.12 i det aktuelle året.
 • Medlemmer i lag i andre kommuner, som har bostedsadresse Løten, faller inn under kriteriene.
 • Medlemmer i Løten lag, men som ikke har bostedsadresse i Løten, faller inn under kriteriene.
 • Påskjønnelsen består av et samvær med underholdning og bevertning, samt en ”Løtengave”, blomster og en gavesjekk til hver vinner på kr.1.000.

 

Sist endret: 19.04.2017
|
|
|
 • Ordfører Bente Elin Lilleøkseth deler ut ildsjelprisen deles ut til Sverre Vidar Engen

  Mange ble hedret på staskvelden 2017!

  Den 2. april arrangerte Løten kommune Staskveld i Løten kino, med utdeling av kulturprisen og ildsjelprisen for 2016, i tillegg til hedring av Løtens medaljevinnere.