Turkartet Nærmiljøturer i Løten viser merkede stier i Løten i lavlandet, sentrum og syd for Ådalsbruk. Bilde av kartbrosjyre for nærmiljøturer i Løten

Det er utgitt en kartbrosjyre over nærmiljøturer i Løten, utgitt av Hamar og Hedemarken turistforening (HHT), med støtte fra Løten kommune, Hedmark fylkeskommune (spillemidler) og Gjensidige-stiftelsen (turskiltprosjektet). 


80 kilometer nærmiljøturer!

HHT har merket 250 km turstier i Løten, hvorav 80 km er nærmiljøturer. Nærmiljøturer er stier som er tilrettelagt i områder nær bebyggelsen. 
Noen steder er det tilrettelagt gapahuker eller koier som står tilgjengelige for tugåere. Nærmiljøstiene har flere forbindelser til HHTs øvrige stinett i Mosjømarka og fjellet. 


Her kan du hente brosjyre

Løten nærstasjon, Family Sports Club, Vi-To, Myklegard, Løiten almenning, Servicekontoret i rådhuset Tingberg og biblioteket, i tillegg til HHT-butikken (Hamar). Den er også distribuert i til postkasser i tettbebyggelsene i Løten, og en del ellers nær stinettet. 

>> Her kan du laaste ned brosjyren (pdf)

>> Se også de enkelte turene på ut.no 


Daglig fysisk aktivitet har stor folkehelsegevinst

Å gå tur i skog og mark gir både fine naturopplevelser, økt velvære og fysisk aktivitet med god trenings- og helseeffekt. Dersom den mest passive delen av befolkningen blir litt mer fysisk aktiv, for eksempel ved å gå en halv times daglig tur, vil det ha en enorm betydning for folkehelsa i form av økt livskvalitet, økt arbeidsevne og reduserte behandlingskostnader i helsesektoren. Helsedirektoratet har beregnet den samfunnsøkonomiske helsegevinsten av å gå én  kilometer til ca. 50 kr.
En tursti er et lavterskel og lett tilgjengelig tilbud for de aller fleste. Tilrettelegging av nærmiljøturer der folk bor er spesielt gunstige og kostnadseffektive tiltak. Det er nå etablert slike lokale stinett rundt alle barneskolene i Løten, samt i Løten sentrum.
 

Kulturminner langs stinettet

Det finnes flere spesielle og interessante kulturminner og fornminner i tilknytning til det lokale stinettet, hvor det er utplassert informasjonstavler: Rastepause på Klevfos i forbindelse med arrangementet OPPTUR for ungdomsskoleelever i 2017

 • Kulturminnene rundt Løten kirke
 • Stenringen ved Ven
 • Jernaldergravfeltet ved By
 • Industristien ved Klevfos
 • Taigaen nordøst for Ånestad med skafottet og minnestøtte om den siste henrettelsen i Norge i fredstid


Andre tilretteleggere av stier i Løten

I tillegg til HHT har også enkelte andre aktører merket stier nær tettbebyggelser i Løten:

 • Brenneriroa og Omegn Vel – nord for Skauenfeltet og Slettmoen-feltet
 • Ingunn Sigstad Moen og Leif Moen  – Hovshagan sørøst for Østvang skole
 • Stiftelsen Klevfos – Industristien mellom Klevfos og Fløta på begge sider av Svartelva


Husk dette når du går på tur

 • Ikke forsøple eller etterlate avfall ved rasteplassene, langs stiene eller i naturen ellers.
 • Hold godt til ytterkant av åkeren der stien følger åkerkanter. Nord for Godal ved Ådalsbruk passerer stien tvers over et jorde eller en voll. Følg opptråkket trasé tvers over jordet her. 

Ta gjerne med termos og niste, og unn deg en god og fredelig rast under turen av og til. Finn et koselig sted ved ei koie, et tjern eller en fin furumo – sug inn naturens store ro og søk litt sjelefred for en liten stund.

God tur!


Andre kart og kartbrosjyrer med turstier:

 • Mosjømarka i Løten (2004)
 • Løtenrunden (2009)
 • Turkart Hedmarksvidda (revidert 2015)
 • Turkart Stange (2015)
 • Turposter (nye hvert år) >> Turposter i Løten