Videre går turen mot Byhagan og passerer jernaldergravfeltene ved By, hvor flere aktører deltar i å få dette betydelige fornminnet fram i lyset gjennom vegetasjonsrydding og informasjonstavler.
Ved Hørsand bru, der vi krysser gamle rv 211, fortsetter vi på Ilsengstiene langs Svartelva og krysser Fura på veg mot Ilseng. Tog fra Ilseng stasjon tilbake til Løten.

Lengde: 13 km. Se kartlink (til ut.no) over denne turen

Turen ble "testet" av 8. klassingene i Løten og Stange kommune i forbindelse med arrangementet Opptur tidligere i vår. Se gjerne bilder fra deres tur her

Bilde av kartbrosjyre for nærmiljøturer i Løten

Det er utgitt en kartbrosjyre over nærmiljøturer i Løten, utgitt av Hamar og Hedemarken turistforening (HHT), med støtte fra Løten kommune, Hedmark fylkeskommune (spillemidler) og Gjensidige-stiftelsen (turskiltprosjektet). 


Her kan du hente brosjyre

Nærstasjonen, Family Sports Club, Vi-To, Myklegard, Løiten almenning, Servicekontoret og biblioteket, i tillegg til HHT-butikken (Hamar). Den er også distribuert i ca. 2500 til postkasser i tettbebyggelsene i Løten, og en del ellers nær stinettet.


80 kilometer nærmiljøturer!

HHT har merket 250 km turstier i Løten, hvorav 80 km er nærmiljøturer. Nærmiljøturer er stier som er tilrettelagt i områder nær bebyggelsen. 
Noen steder er det tilrettelagt gapahuker eller koier som står tilgjengelige for tugåere. Nærmiljøstiene har flere forbindelser til HHTs øvrige stinett i Mosjømarka og fjellet.