Regional pris

Bente Elin Lilleøkseth og Bern Ola Volungholen

Operasanger Bernt Ola Volungholen fra Vallset fikk Hedmarken kulturpris for 2016 og ble overrakt prisen på en tilstelning på Løten Nærstasjon den 20. desember.

Ny leder på Helsetunet

Rett før jul ble Hanna Berget takket av som leder på Løten Helsetun etter om lag 37 år i Løten kommune. Svanhild Bysveen overtar roret som leder på Helsetunet.

Lansering av brettspill


Brettspill om Munch

Nina Molven fra Fargefabrikken i Fredrikstad har utviklet et nytt brettspill om Edvard Munch. Det aller første spillet ønsket hun å overrekke fødekommunen og ordfører Bente Elin Lilleøkseth tok med glede imot spillet på Munchs bursdag 12. desember. Alle spillene er nummerert på ekte Klevfos-papir.

Pris til vaktmestere

Gutta i Bygg- og vedlikeholds seksjonen (ja, de er bare gutter) gjør en flott innsats, som i 2016 ble kronet med en pris. Seksjonen fikk en nasjonal sølvmedalje for god oppfølging av vedlikehold på kommunale bygg. Seksjonsleder Erik Adolfsen er godt fornøyd med sine ansatte og kan også skryte av et sykefravær under 2 prosent. I 2016 tok fire ansatte i seksjonen fagbrev som byggdriftere.

Næringstreff

Hamarregionen utvikling arrangerer jevnlig næringstreff i Løten og arrangerte treff på Løiten Lys i forbindelse med deres 25. års jubileum.

Ny næringskontakt

Berte Sollerud Helgestad er ansatt i Hamarregionen utvikling og vil få et spesielt ansvar for næringsutvikling i Løten.

Lang fartstid

Hvert år har kommunen en markering for de ansatte som har jobbet 15, 25, 30 og 40 år i kommunen. I november ble jubilantene hedret på et arrangement på Rosenlund.

Prisdryss for kjøkkenet på Helsetunet

Kjøkkenet på Helsetunet har blitt viden kjent og får stadig priser for sin gode kvalitet. Også i 2016 var kjøkkenet helt i toppen i konkurransen Gyldne måltidsøyeblikk og kom som en av fem finalister av 203 deltakere. Anne Kathrine Fossum fra Fylkesmannen i Hedmark og ordfører Bente Elin Lilleøkseth gratulerte kjøkkensjef Lise Bakke og hennes medarbeidere.

Ny musikkbinge

Sommeren 2016 kom det en ny musikkbinge utenfor Løten ungdomsskole. En musikkbinge er et lydtett lokale hvor det kan øves og spilles musikk. Musikkbingen skal brukes av Løten kulturskole, Løten ungdomsskole, Ungdommens hus og frivillige. I november ble bingen åpnet av ordfører og glade brukere.

Løten markerte seg på barnehagekonferanse

Iren Skyltbekk, styrer i Ryli barnehage og Arnhild Blystad, styrer i Ådalsbruk barnehage representerte Hedmark fylke på «Regional konferanse 2016 – Kvalitetsutvikling i barnehagen» i Stjørdal 1-2. november. Iren Skyltbekk og Arnhild Blystad har holdt en presentasjon med tema «Barnehagen som lærende organisasjon – hvordan klare å utvikle hele personalet?». Iren snakket ut fra Rylis satsning på De utrolige årene, og Arnhild snakket ut fra Ådalsbruk barnehages satsning på Løsningsfokusert tilnærming og Styrkebasert pedagogikk. De snakket begge om hvordan de har drevet kompetanseheving i personalet og prosessene de har vært i gjennom i forhold til å få ny kunnskap og ta i bruk denne kunnskapen i praksis. Konferansen er arrangert i regi av Utdanningsdirektoratet.

Internasjonal kafe

Løten kommune og Løten Frivilligsentral arrangerte for andre gang Internasjonal kafe på Bøndsen i forbindelse med FN-dagen.  Mange møtte opp for gode smaker fra alle verdenshjørner.

Arena Innlandet

Løten kommune var med å arrangere jobbmessa Arena Innlandet i Oslo i oktober. Her viste kommunene i Hamar- og Elverumsregionen seg fram for potensielle nye innbyggere. Kommunikasjonsrådgiver Sigrid Friis Ruud og ordfører Bente Elin Lilleøkseth fortalte varmt om Løtens mange kvaliteter.

Jord fra Løten til Munch-museet

I oktober la kronprinsesse Mette Marit ned grunnsteinen til det nye Munchmuseet i Oslo. Det ble da lagt ned et skrin med symboler fra hver av Munch-kommunene. Fra Løten ble det gitt en håndlagd ørsje med jord fra fødegården Engelaug Østre. Vår gave fikk stor oppmerksomhet i en rekke nasjonale medier. Ordfører Bente Elin Lilleøkseth var kommunens representant på arrangementet.

Fargerik lekeplass


Foto: Erik Hansen

Nøyaktig 100 år etter at Edvard Munch malte «Solen» så åpnet en lekeplass i hans navn i Løten med nettopp solen i fokus. 7. oktober møtte store og små fram til offisiell åpning og siden har lekeplassen vært flittig brukt. Lekeplassen ble til etter initiativ fra Løten Rotary. De fikk støtte av Sparebankstiftelsen DNB og Løten kommune til byggingen.

Jesperpus

Løtens største kjendis i 2016 må nok bli Jesperpus. Katten fra Nordbygda ble rikskjendis og fikk til og med omtale internasjonalt for sine krumspring. I september besøkte han kommunen for å levere inn Topptur-kortet sitt. Vi postet et innlegg om dette på Facebook og det ble årets klikkvinner med en rekkevidde på over 33.000 personer. Rådmannen måtte dermed se seg slått av Jesperpus. Innlegg med rådmann Tollef Imsdalen som sang årsmeldinga for 2015 hadde nemlig størst rekkevidde fram til da, med hele 28.000 personer.

Lekeplass på Lund


Foto: Tove Dahl Svevad

I september ble det åpnet en ny og fin lekeplass på Lund skole.

Sykkeltaxi på Helsetunet

Hedmark Rødekors overrakte i september en flott el-sykkeltaxi til Løten Helsetun. Med denne blir det lettere å ta beboere ut på tur.

Norges mest demensvennlige kommune?

Det jobbes godt med demens i Løten kommune, som blant annet har sin egen demens-koordinator og arrangerer kurs for næringsliv, kommuneansatte og andre. Demens-lege Peter O. Horndalsveen uttalte til Hamar-Arbeiderblad at Løten er best på demens og en god kommune å bo i for unge demente. Samme uke, på Alzheimerdagen, fikk Tor Eliassen fra Løten demensprisen fra Nasjonalforeningen for folkehelse.

Stensåsrenna


Foto: Vigdis Vingelsgård

Ildsjeler i Skogbygda har fått satt opp ei infotavle om Stensåsrenna i Østre-Skogbygd. Ordfører åpnet infotavla i september.

Barnehage på rekordtid

Med barnehagegaranti og mange søkere måtte kommunen snu seg raskt for å gi barnehageplass til alle. På rekordtid ble det tidligere ungdomshuset på Sentralen omgjort til barnehageavdelingen Kongla. Ungdomshuset var allerede bestemt flyttet til nye lokaler og til alt hell hadde det ikke vært tid til å planlegge hva Sentralen skulle brukes til. Arbeidet med nye barnehageavdeling startet i midten av juni og 12. september ble de første ungene tatt imot på Kongla.  

Mange nye tilbud for de unge

Det nye Ungdommens hus ble åpnet høsten 2016 og skaper et nytt og fint treffpunkt for ungdom tett på andre aktiviteter som kulturskole, skateanlegg, mekkeverksted, idrettsanlegg og ungdomsskole.

Som en del av ungdommens hus ble Mopedbua åpnet i et verksted på ungdomsskola. Her kan motorinteressert ungdom møtes og mekke på mopedene sine en kveld i uka.

Annen hver tirsdag arrangeres det kveldstreff for motorinteressert ungdom på Ådalsbruk motormuseum og den første mandagen i måneden er ungdom med på glatta-kjøring i Ringsaker.

Avgangseleven ved Løten ungdomsskole fikk i 2016 41,1 grunnskolepoeng. Dette er en økning på hele 5,3 poeng.


Gledelige resultater for Ungdomsskola

Pultost og akevitt i sentrum

Løten kommune er en bidragsyter til de årlige Pultost og akevittdagene i september. Kommunen viser seg fram disse dagene med egen stand. I 2016 var temaet på standen sang og musikk og det ble blant annet arrangert en musikk-quiz.

Suksess med idrettsskole

Idrettsskolen i Løten har fått et skikkelig løft og har befestet sin posisjon med et stort antall deltakere. I 2016 var det xx under som fikk prøve seg i ulike idretter under kyndig ledelse fra idrettslagene. Ole Eskild Dahlstrøm koordinerer tilbudet som idrettskonsulent i kommunen og sekretær i Løten idrettsråd.

Ballbinge i Nordbygda

I august ble en ny ballbinge i Nordbygda åpnet. Ballbingen ble til etter et samarbeid mellom Nordbygda fotball og Løten kommune.

Aller første Camp Munch

2016 var året for den aller første Camp Munch. Camp Munch er en kunst sommerleir for ungdom. I en uke fikk ungdom fra hele Norge, og Sverige, boltre seg sammen med profesjonelle kunstnere på Ådalsbruk. Underveis i uka var det åpen konsert i Løtenhallen med Morgan Sulele og campen ble avsluttet med en åpen festivaldag på Klevfos med kunstutstilling, foredrag med Unni Askeland og mange aktiviteter for hele familien. Tilbakemeldingen fra deltakerne er veldige positive og det første arrangementet må kunne kalles en suksess. Camp Munch skal arrangeres annen hvert år.

Åpning av undergang

I 2016 fikk Løten kommune en ny og flott fotgjengerundergang ved Løten stasjon. 6. juli ble undergangen åpnet av ordfører, godt assistert av barnehagebarn som løp over snora for å markere åpningen.

Hjertestartere


Hjertestans under fotballkamp satte søkelyset på behovet for hjertestartere. Kommunen kjøpte fire hjertestartere som ble plassert ved bygdas tre fotballbaner og i Løtenhallen.

Fotballtribune


Foto: Løten fotballklubb

Med støtte fra kommunen og arbeidsinnsats fra Løten fotballklubb ble det ny tribune for 300 personer ved kunstgressbana i Idrettsparken. 8 menn og 600 dugnadstimer ligger bak dette flotte resultatet.

Trættebergstipendet

Line Adele Doksrud mottok i 2015 Trætteberg-stipendet. I 2016 takket hun for stipendet med en kunstutstilling i Natthagen galleri.

Kommunereformen

Våren 2016 handlet mye om kommunereformen. Det ble arrangert informasjonsmøter og rådgivende folkeavstemning. På spørsmålet «Skal Løten kommune inngå i en eventuell kommunesammenslåing i Hamarregionen?» svarte 83,2 % nei, 15,8 % ja og 1 % blankt.

Fotballfest

Løten møtte Vålerenga i 1. runde cupen i fotball 13. april. Det ble en folkefest med 2000 tilskuere. Kommunen sørget for gratis inngang til alle unger i kommunen.

Mange ble gjort stas på

I april var det Staskveld med hedring av prisvinnere og medaljevinnere. Ådalsbruk musikkforening fikk kulturprisen og Per Udnæseth fikk ildsjelprisen. Lokale aktører underholdt og skistjerne Gjermund Eggen var kveldens overraskende gjest.

Godt resultat i nasjonale undersøkelser

I forbrukerrådets kommunetest for 2016 havnet Løten på topp i Hedmark. Forbrukerrådet samlet også sine resultater fra kommunetester de siste 10 årene og Løten havnet på en fin 3. plass i fylket, kun slått av Hamar og Gjøvik.

Hamar Arbeiderblad sammenlignet i august de kommunale avgiftene i Hamarregionen og fant ut at de er lavest i Løten og at avgiftene her faktisk har gått ned.

[ Tilbake til toppen ]