Betalingssatser justeres av Kommunestyret ved budsjettbehandlingen i desember hvert år. Se gjeldende priser her.

Prisliste for leie av lokaler og arealer

Prisene gjelder fra 1. januar t.o.m. 31. desember hvert år

Leiepriser haller og arealer
 20172018

Løten kinosal:
  
Leie ved arrangement per gang1 5501 590

Løtenhallen:
  
Ved idrettsarrangement per time330340
Ved arrangement per time (som ikke er idrett)2 6302 700
Ved trening per time330340
Ved trening per time for brukere under 18 år140150

Leie av basishallen:
  
Ved idrettsarrangement per time330340
Ved arrangement per time (som ikke er idrett)2 6302 700
Ved trening per time330340
Ved trening per time for brukere under 18 år140150

Leie av sentralidrettsanlegget / fotballbaner 1. mai - 30. oktober (sommersesongen)*:
  
Innenbygds registrerte lag00
Utenbygdsboende leietakere per bane per påbegynte time330340

Leie av gymsaler:
  
Brukere under 18 år00
Brukere over 18 år, per time110110

Ungdommens hus:
  
Leie av Ungdommens hus til ikke idrettslige arrangement, per gang1 5501 600

* Løten Fotballklubb disponerer og leier ut kunstgrasbanen i vintersesongen (egne priser).
Se Løten fotballklubb sine hjemmesider for nærmere informasjon om dette: http://lotenfk.com


Se også: