Betalingssatser justeres av Kommunestyret ved budsjettbehandlingen i desember hvert år. Se gjeldende priser her. Prisene gjelder fra 1. januar t.o.m. 31. desember hvert år. 

Leiepriser haller og arealer

2022


Løten kinosal:

 

Leie ved arrangement per gang

1 800


Leie av Løtenhallen:

 

Ved idrettsarrangement per time

380

Ved arrangement per time (som ikke er idrett)

3 010

Ved trening per time

380

Ved trening per time for brukere under 18 år

190

Ved kor- og korpsarrangement per time

380


Leie av basishallen:

 

Ved idrettsarrangement per time

380

Ved arrangement per time (som ikke er idrett)

3 010

Ved trening per time

380

Ved trening per time for brukere under 18 år

190


Leie av Løten idrettspark 1. mai - 30. oktober (sommersesongen)*:

 

Innenbygds registrerte lag

0

Utenbygdsboende leietakere per bane per påbegynte time

450


Skolelokaler

 

Til næringsdrivende:

 

1 rom 1 kveld

1 050

1 rom 1/2 år

9 970

1 rom 1 år

20 080

Auditoriet, ungdomskolen ved inntektsbringende arrangement, pr gang

1 740


Overnatting f.eks. idrettslag, kor, korps pr. døgn:

 

Grunnpris pr rom

490

Pr. deltaker, utenbygds leietakere

150

Lån av undervisningsutstyr kommer i tillegg. 
Pris fastsettes etter avtale med virksomhetsleder.

 


Leie av gymsaler:

 

Brukere under 18 år

0

Brukere over 18 år, per time

150


Ungdommens hus:

 

Leie av Ungdommens hus til ikke idrettslige arrangement, per gang

1 800


Leie av utstyr - skolene og Løtenhallen:

 

Leie av stoler, pr. stol pr. uke

60

Leie av bord, pr. bord pr. uke

90

Leie av sceneelement, pr. element pr. uke

290


* Løten Fotballklubb disponerer og leier ut kunstgrasbanen i vintersesongen (egne priser).
Se Løten fotballklubb sine hjemmesider for nærmere informasjon om dette: 


Se også: