Betalingssatser justeres av Kommunestyret ved budsjettbehandlingen i desember hvert år. Se gjeldende priser her. Prisene gjelder fra 1. januar t.o.m. 31. desember hvert år. 

Leiepriser haller og arealer

 

2020

2021


3.1 Løten kinosal:

  

Leie ved arrangement per gang

1 6701 720


3.2 Leie av Løtenhallen:

  

Ved idrettsarrangement per time

360370

Ved arrangement per time (som ikke er idrett)

2 8502 930

Ved trening per time

360370

Ved trening per time for brukere under 18 år

170180


3.3 Leie av basishallen:

  

Ved idrettsarrangement per time

360370

Ved arrangement per time (som ikke er idrett)

2 8502 930

Ved trening per time

360370

Ved trening per time for brukere under 18 år

170180


3.4 Leie av Løten idrettspark 1. mai - 30. oktober (sommersesongen)*:

  

Innenbygds registrerte lag

00

Utenbygdsboende leietakere per bane per påbegynte time

360370


3.5 Skolelokaler

  

Til næringsdrivende:

  

1 rom 1 kveld

9901 020

1 rom 1/2 år

9 4609 720

1 rom 1 år

19 07019 590

Auditoriet, ungdomskolen ved inntektsbringende arrangement, pr gang

1 6401 690


Overnatting feks idrettslag, kor, korps pr. døgn:

  

Grunnpris pr rom

450470

Pr. deltaker, utenbygds leietakere

130140

Lån av undervisningsutstyr kommer i tillegg. 
Pris fastsettes etter avtale med virksomhetsleder.

  


Leie av gymsaler:

  

Brukere under 18 år

00

Brukere over 18 år, per time

130140


Ungdommens hus:

  

Leie av Ungdommens hus til ikke idrettslige arrangement, per gang

1 7001 750


Leie av utstyr - skolene og Løtenhallen:

  

Leie av stoler, pr. stol pr. uke

4050

Leie av bord, pr. bord pr. uke

7080

Leie av sceneelement, pr. element pr. uke

270280


* Løten Fotballklubb disponerer og leier ut kunstgrasbanen i vintersesongen (egne priser).
Se Løten fotballklubb sine hjemmesider for nærmere informasjon om dette: 


Se også: