I 2011 vedtok alle 4 kommunene ny selskapsavtale for Hias, samt prinsipper for videre utvikling av selskapet.

I et av punktene i vedtaket står:

Hias skal drive og utvikle sin virksomhet i tråd med gjeldende forskrifter og konsesjoner og utvikle sine tjenester i henhold til det ambisjonsnivået eierkommunene fastsetter gjennom kommunedel-planer for henholdsvis avfallshåndtering, vannforsyning samt transport og rensing av avløpsvann.


Det er i dag 5 ulike aktører som eier og drifter hver sine deler av den offentlige infrastrukturen for vann og avløp (4 kommuner og Hias). Felles kommunedelplan er et grunnlag for fastsettelse av ambisjonsnivå både for fellesanlegg og kommunenes egen infrastruktur.


Felles kommunedelplan

Felles kommunedelplan for Hamar, Løten, Ringsaker og Stange ble vedtatt i 2015. Les kommunedelplanen her:

Felles kommunedelplan vann og avløp for Hamar – Løten – Ringsaker - Stange 2014-2023 

Illustrasjonsfoto vannglass


(Felles kommunedelplan for avfall - Avfallsplan 2013-2020 - ble vedtatt i de 4 kommunene i 2013.)