I Løten er det Sirkula IKS (Interkommunale selskap) som har ansvar for innsamling og behandling av husholdningsavfall. Selskapet eies av kommunene i Hamarregionen; Hamar, Ringsaker, Stange og Løten.

Avfallshåndtering var tidligere en del av det interkommunale selskapet Hias IKS, men dette ble skilt ut som egen tjeneste i det nye selskapet Sirkula IKS. 

Ved etableringen av Sirkula IKS ble disse gitt eneretten til å forvalte og drive innsamlingsordningen for ordinært husholdningsavfall i vår kommune og de øvrige deltakende kommunene.

Dette ble vedtatt i kommunestyret i Løten den 17.02.2016, sak 01/16
>> Se saken i møtekalenderen vår

Deler av denne enerett kan meddeles videre til andre selskap når disse er etablert for mottak eller behandling av husholdningsavfall.

Se også:

>> Avfallsplan 2013-2020
     (Felles kommunedelplan for Hamar, Stange, Ringsaker og Løten kommune)

>> Sirkula IKS

Matavfall kan bli til fin jord (foto: Hias IKS)