Ordfører Bente Elin LilleøksethOrdfører Bente Elin Lilleøkseth

En kommune er en fantastisk organisasjon som leverer tjenester til innbyggerne fra «vugge til grav». Disse tjenestene utføres av kompetente medarbeidere som jobber sent og tidlig til det beste for oss alle. Løten bruker, i likhet med de fleste andre kommuner, de største pengene på de mest omfattende velferdsoppgavene. Altså oppvekst og omsorg. Som ordfører er jeg stolt av det arbeidet som gjøres og de kompetente medarbeiderne våre som hver dag går på jobb for fellesskapet. Hva som ble gjort og hva som ble levert i 2017 kan du lese mer om i den følgende årsmeldingen.

Løten ligger som et midtpunkt med mangfold i det flotte fylket vårt. De siste ti årene har folketallet vokst jevnt og trutt – og vi er nå om lag 7600 innbyggere i kommunen vår. Det gleder meg at vi har bygget laget vårt slik at flere vil komme til oss. Boligbyggingen de siste årene tyder på at vi oppfattes som et attraktivt sted å bo. Med de store infrastrukturinvesteringene som vil komme både på veg og bane i løpet av kort tid, er det all grunn til å glede seg til framtida.

Nå ønsker jeg god lesning – og benytter samtidig anledningen til å takke alle som på hver sin måte har bidratt til alt det fine som har skjedd i Løten i 2017. Det er et lagarbeid – sammen får vi det til!

Med vennlig hilsen

Bente Elin Lilleøkseth
Ordfører

 

Politisk organisering

Politisk organisering