Årsberetningen for 2017 ble vedtatt i kommunestyret 23. mai 2018.

>> Les årsberetningen med regnskapet her (pdf)

>> Les kontollutvalgets uttalelse til åreregnskapet her (pdf)

>> Les revisjonsberetningen her (Hedmark reivsjon IKS) (pdf)


Bilde fra Løten Nærstasjon i forbindelse med Sommertoget 2017 (Foto: Fredrik Garshoel)

Bilde fra Løten Nærstasjon i forbindelse med Sommertoget 2017 (Foto: Fredrik Garshoel)

 

Målekort for virksomhetene

>> Last opp målekortene samlet her (pdf)