Gebyrene gjelder for kalenderåret 1. januar til og med 31. desember.

Min side

Se dine fakturaer på Min side (innlogging via ID-porten)
 

Skal du bestille septikrenovasjon? Klikk her

Se også:
Priser og betaling

4.3 Septikrenovasjon (mva kommer i tillegg)

2020

2021

Boliger med toalett tilknyttet slamavskiller

1 4741 474

Boliger uten toalett tilknyttet slamavskiller

752752

Fritidshus

752752

Tømming av tett tank pr m3.  Det faktureres min. 3 mpr. tømming.

244244

Tømming av tett tank i Budor-området pr m3. Det faktureres min. 3 m3 pr. tømming.

452452

Tømming av minirenseanlegg

2 6872 687