Gebyrene gjelder for kalenderåret 1. januar til og med 31. desember.

Min side

Se dine fakturaer på Min side (innlogging via ID-porten)
 

Skal du bestille septikrenovasjon? Klikk her

Se også:
Priser og betaling

4.3 Septikrenovasjon (mva kommer i tillegg)

2022

Boliger med toalett tilknyttet slamavskiller

1 520

Boliger uten toalett tilknyttet slamavskiller

780

Fritidshus

780

Tømming av tett tank pr m3.  Det faktureres min. 3 mpr. tømming.

260

Tømming av tett tank i Budor-området pr m3. Det faktureres min. 3 m3 pr. tømming.

470

Tømming av minirenseanlegg

2 760

Dersom renovatør møter opp og det ikke er mulig å tømme,
vil det påløpe et gebyr på kr. 250 + mva for oppmøte