Gebyrene gjelder for kalenderåret 1. januar til og med 31. desember

Les mer om viltforvaltning i Løten kommune her

 

Min side

Se dine fakturaer på Min side (innlogging via ID-porten)

Viltforvaltning gebyrer

8. Viltforvaltning:
Gebyr ved søknad om oppdrett av vilt i fangenskap med videre.

20182019

Behandling av søknad vedrørende hold av vilt i fangenskap, oppdrett av vilt i innhegnet område eller jakt på oppdrettet og utsatt vilt.

10 75011 050

Fellingsavgift - hjortevilt

  

Elgkalv

316316

Voksen elg

537537

Hjortekalv

249249

Voksen hjort

411411
Ekstra avgift ved manglende levering av jakt-statistikk205205


Se også:

Priser og betaling
Priser A - Å 
Vilforvaltning (Vilt og fisk)