Gebyrene gjelder for kalenderåret 1. januar til og med 31. desember

Les mer om viltforvaltning i Løten kommune her

 

8. Viltforvaltning:

Gebyr ved søknad om oppdrett av vilt i fangenskap med videre.

2020

Behandling av søknad vedrørende hold av vilt i fangenskap, oppdrett av vilt i innhegnet område eller jakt på oppdrettet og utsatt vilt.

11 400


Fellingsavgift - hjortevilt

 

Elgkalv

331

Voksen elg

562

Hjortekalv

261

Voksen hjort

430

Ekstra avgift ved manglende levering av jaktstatistikk

205


Se også:

Priser og betaling
Priser A - Å 
Vilforvaltning (Vilt og fisk)