Gebyrene gjelder for kalenderåret 1. januar til og med 31. desember

Les mer om viltforvaltning i Løten kommune her

Se også:
Priser og betaling

Viltforvaltning gebyrer

8. Viltforvaltning:

20172018

Gebyr ved søknad om oppdrett av vilt i fangenskap med videre.

Behandling av søknad vedrørende hold av vilt i fangenskap, oppdrett av vilt i innhegnet område eller jakt på oppdrettet og utsatt vilt.

1048010750

Fellingsavgift - hjortevilt

 

Elgkalv

316316

Voksen elg

537537

Hjortekalv

249249

Voksen hjort

411411
Ekstra avgift ved manglende levering av jakt-statistikk205205


Se også:

Vilforvaltning (Vilt og fisk)