NAV skal gi opplysning, råd og veiledning for å hjelpe personer med å løse- og forebygge sosiale problemer, jfr Lov om sosiale tjenester i NAV §17.


Hva kan du få hjelp til?

Du kan få opplysning, råd og veiledning om hvordan du kan bedre din situasjon når det gjelder økonomi, bolig og andre sosiale forhold.

Du kan får råd om hvordan du skal håndtere gjeld og andre økonomiske problemer. 
>> Les mer om gjeldsrådgivning her


Krav til den som søker om tjenesten

Du må oppholde deg i Løten kommune.

 • Du vurderes å ha behov for tjenesten

 • Du må delta aktivt i rådgivningsprosessen og følge opp de avtalene som gjøres med veileder

- Det er ingen økonomiske krav til den som skal søke opplysning, råd og veiledning.


Slik søker du om tjenesten

 • Ta kontakt med NAV Løten via «Mitt NAV» eller på telefon 55 55 33 33

 • Du vil få veiledning om hvordan du skal gå frem for å søke om tjenesten


Hva skjer videre?

 • Når NAV Løten mottar din henvendelse vil vi i første omgang ta kontakt med deg for å vurdere hvordan vi best kan hjelpe deg.

 • Det kan være andre ordninger som er mer aktuelle for din situasjon. Du vil i så fall få råd om hvordan du kan dekke ditt behov for hjelp

 • Hvis det vurderes å være aktuelt med opplysning, råd og veiledning etter Sosialtjenesteloven, vil det etter avtale med deg opprettes en sak

 • Hvis du oppfyller vilkårene vil du motta et vedtak om at du er innvilget tjenesten. Vedtaket vil inneholde:

  • opplysninger om hvilken tjeneste du er innvilget

  • hva som er formålet med tjenesten og hvilke periode vedtaket gjelder for

 • Du vil også få opplysninger om hvilke forpliktelser du har

 • I vedtaket vil du også bli kalt inn til en samtale med veileder