Her finner du anbefalt lesestoff fra vår jordmor og våre helsesøstre!

Illustrasjonsbilde fra Løten helsestasjon (foto: Ricardofoto)

Se mer i lenker til trygg informasjon for småbarnsforeldre her:


Her finner du nyttige informasjonsbrosjyrer for småbarnsforeldre:

Snarveier til de forskjellige emnene:

Svangerskap / Amming, ernæring, kosthold / Utvikling / Samspill / Vaksiner / Tannhelse / Ulykkesforebygging og sikkerhet i hjemmet / Gode råd brosjyrer


Illustrasjonsbilde fra helsestasjonen (foto: Ricardofoto)


Svangerskap 

"Mamma Mia" er kunnskapsbasert og laget for å fremme trivsel og helse i tiden før og etter fødselen. Internett basert selvhjelpsprogram og du melder deg på her:

>> www.sanitetskvinnene.no/mammamia

Gode levevaner før og i svangerskapet:

>> helsedirektoratet.no/publikasjoner/gode-levevaner-for-og-i-svangerskapet

Hvordan du ammer ditt barn:

>> helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/432/Hvordan-du-ammer-ditt-barn-noen-rad-den-forste-tiden-IS-2092.pdf

Amming og morsmelk (ulike språk)

>> helsenorge.no/etter-fodsel/amming

Er du gravid? Venter dere barn?:

Informasjon på ulike språk:

>> helsedirektoratet.no/publikasjoner/er-du-gravid-venter-dere-barn-graviditet-fodsel-og-barseltid-i-norge

Rutineultralyd i svangerskapet:

>> helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1274/Rutineultralyd%20i%20svangerskapet.pdf

Helsedirektoratets kostråd:

>> helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1014/Helsedirektoratets%20kostråd%20IS-2377.pdf

Alkoholfritt svangerskap- Den beste starten- Råd til deg som planlegger eller venter barn:

>> helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/447/Alkoholfritt-svangerskap-den-beste-starten-rad-til-deg-som-planlegger-eller-venter-barn-IS-1758-bokmal.pdf

Bekkenbunn (link til pdf):

>> fysio.no/Media/Files/Brosjyre-Bekkenbunn

Folat/Folsyre, forbered barnets helse i din kropp:

>> helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/44/Folat-forbered-barnets-helse-i-din-kropp-IS-1198.pdf

 

Amming, ernæring, kosthold 

>> helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/432/Hvordan-du-ammer-ditt-barn-noen-rad-den-forste-tiden-IS-2092.pdf

>> helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1271/Mat%20og%20måltider%20for%20spedbarn%20IS-2553.pdf


Utvikling 

Film om motorisk utvikling

>> mhfa.no/ressurser/barns-motoriske-utvikling-0-15-maaneder/

Barns føtter

>> fysio.no/content/download/21713/376842/version/1/file/Barns%20F%C3%B8tter.pdf
 

Samspill 

Din fantastiske baby

>> www.youtube.com/watch?v=HmEyfk6b6tQ&feature=youtu.be
 

Vaksiner 

Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder, nasjonalt vaksinasjonsprogram

>> fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/trykksaker-brosjyrer-osv/vaksinasjon-bokmal--foreldrebrosjyre-041116_web.pdf
 

Tannhelse 

Pass og puss fra første tann:

>> tannvern.no/materiell-fra-norsk-tannvern/fremmedspraklig-materiell/pass-og-puss-fra-forste-tann.html

Film om tannhelse på ulike språk:

>> www.happyteeth.no/filmprosjekt/det-andre-norske-prosjektet/8
 

Ulykkesforebygging/sikkerhet i hjemmet 

Barns miljø og sikkerhet (0-6 måneder):

>> helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/343/Barns-miljo-og-sikkerhet-0-6-maneder-IS-2307-bokmal.pdf

Barns miljø og sikkerhet (6 måneder til 2år):

>> helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/348/Barns-miljo-og-sikkerhet-6-maneder-2-ar-IS-2308-bokmal.pdf

Barns miljø og sikkerhet (2-4 år):

>> helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/353/Barns-miljo-og-sikkerhet-2-4-ar-IS-2309-bokmal.pdf

Barns miljø og sikkerhet (4-6 år):

>> helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/927/Barns-miljo-og-sikkerhet-4-6-ar-IS-2310-bokmal.pdf

Barns miljø og sikkerhet (skolestart):

>> helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/358/Barns-miljo-og-sikkerhet-skolestart-IS-2311-bokmal.pdf

Når barnet skader seg, råd til småbarnsforeldre om førstehjelp:

>> helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/342/Nar-barnet-skader-seg-rad-til-smabarnsforeldre-om-forstehjelp-IS-2372.pdf


Gode råd i brosjyrer 

Foreldrebrosjyrer «Gode råd»:

På denne siden finner du mange brosjyrer med gode råd!

>> www.mn.uio.no/farmasi/forskning/grupper/pharma-safe/foreldrebrosjyrer/