Om tjenesten
Kort beskrivelse Opptak til skolefritidsordningen i Løten kommune skjer gjennom hele året.

Elever fra 1. til 4. trinn må melde seg på til opptakt fortrinnsvis innen 1. mai hvert år, men opptak kan også skje i løpet av skoleåret ved behov.

Elever fra 5. til 7. årstrinn kan få plass i skolefritidsordningen etter søknad, og særskilte regler gjelder for opptak av denne gruppen.

SFO tilbyr leksehjelp. Nærmere informasjon om dette gis ut fra den aktuelle skolen hvert år.

Målgruppe
Skolebarn
Gebyrer, avgifter osv
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Relaterte tjenester
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknadsfrist 1. mai hvert år

Slik søker du om plass:
Skoler/ SFO i Løten kommune har søknadsskjema via foresattportalen

Vi er glade for kunne tilby elektronisk SFO-søknad, og det er kun denne som benyttes for kommende SFO-plass. Her kan du både søke, endre søknaden og svare på opptaket og tilbudt plass. 
Alle må i søknaden oppgi en e-post adresse da tilbudet om SFO-plass blir sendt ut på e-post. Foreldre logger seg inn via ID porten for å svare på om de tar plassen.


Hvordan søke plass i SFO?
Gå inn i portalen og velg «Søk SFO-plass»
Velg den SFO du ønsker å søke om plass i
Trykk deretter på send søknad

Du trenger ikke logge inn for å søke plass, men du må ha epost, mobilnummer og fødselsnummer/ D-nummer.

Innlogging når du skal følge opp din søknad
Du må logge deg inn når/om du skal endre, følge saksgangen, svare på tilbudt plass, si opp plass eller endre plass.
Vi bruker ID-porten hvor du kan velge blant disse elektroniske ID: MinID, BankID, Buypass, Commfides eller BankID på mobil.
Kontaktinformasjon
Ansvarlig enhet
Den enkelte skole
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2020-10-07