Betalingssatser justeres av Kommunestyret ved budsjettbehandlingen i desember hvert år. Se kostnadsendringene her.

Min side

Se dine fakturaer på Min side (innlogging via ID-porten)

2.2 Kvalifisering

Norskopplæring (pr. semester)

2020

Norskopplæring arbeidsinnvandrere

4 340

Betaling for transport av brukere fra LAOS (Løten Arbeids- og Opplæringssenter),
per semester inntil

2 170

Elever uten rett til gratis norskopplæring - norskprøve muntlig og skriftlig pr. stk.

680

Statsborgerskapsprøve

680


2.3 Hjemmehjelp og vaktmestertjeneste - inntektsbasert betaling

- Det betales i 11 måneder i året (fritak for juli).

Inntekt

2020

Dersom husstandens samlede inntekt er under 2G følges forskrift om egenandel for kommunale
helse- og omsorgstjenester, sats kr. 205 kr per måned i 2018.

2 015

Timesats - inntekt over 2 G

290

Maksimumssats - inntekt over 2 G

790

Maksimumssats - inntekt 3 - 4 G

1 490

Maksimumssats - inntekt over 4 G

2 310

Inntekt = husstandens samlede nettoinntekt og eventuell hjelpestønad til hjelp i hjemmet,
før særfradrag, ved siste skatteligning. 

 

 

Betaling for mat i bosenter

                             

2020

Frokost

35

Lunsj

40

Middag

75

Aftens

35


2.4 Løten helsetun

Oppholdsbetaling følger maksimalsatsene fastsatt i Forskrift om vederlag for opphold i institusjon
Det kan gis fradrag for enkelte utgifter til egen bolig i inntil seks måneder fra langtidsoppholdet starter. 

 

Kantine

2020

Middag med dessert

91

Middag uten dessert

80

Middag uten dessert på søndag og høytidsdager

105

Middag med dessert på søndag og høytidsdager

115

 

Middagsutbringelse

2020

Middag med dessert

101

 

Digital trygghetsalarm

2020

Per måned                    

250

 

Trygdeboliger, bofelleskap, utleieboliger og serviceleiligheter

Husleien justeres årlig i tråd med konsumprisindeksen.

Kommunale eiendomsavgifter (vann, kloakk, renovasjon, feiing) er inkludert i husleien.
Kommunen beregner avgiftene etter størrelse på leiligheten etter selvkostprinsippene for disse tjenestene. Avgiftene fordeles på årets 12 måneder og legges til den indeksregulerte husleien.

Se også:

Priser og betaling