Betalingssatser justeres av Kommunestyret ved budsjettbehandlingen i desember hvert år. 

Min side

Se dine fakturaer på Min side (innlogging via ID-porten)

Hjemmehjelp og vaktmestertjeneste - inntektsbasert betaling

- Det betales i 11 måneder i året (fritak for juli).

Inntektsbasert betaling

2022

Dersom husstandens samlede inntekt er under 2G følges forskrift om egenandel for kommunale
helse- og omsorgstjenester, timesats 210

Denne justeres
av staten

Timesats - inntekt over 2 G (i 2021 kr. 202 702)

310

Maksimumssats - inntekt over 2 G (i 2021 kr. 202 702-304 052)

840

Maksimumssats - inntekt 3 - 4 G (i 2021 kr. 304 053-405 404)

1 590

Maksimumssats - inntekt over 4 G (i 2021 kr. 405 404)

2 460

Inntekt = husstandens samlede nettoinntekt og eventuell hjelpestønad til hjelp i hjemmet,
før særfradrag, ved siste skatteligning. 

 

Betaling for mat i bosenter

2022

Frokost

37

Lunsj

42

Middag

80

Aftens

37


Opphold ved Løten helsetun

Oppholdsbetaling følger maksimalsatsene fastsatt i Forskrift om vederlag for opphold i institusjon
Det kan gis fradrag for enkelte utgifter til egen bolig i inntil seks måneder fra langtidsoppholdet starter.

 

Kantine

2022

Middag med dessert

97

Middag uten dessert

85

Middag uten dessert på søndag og høytidsdager

112

Middag med dessert på søndag og høytidsdager

122

Bevertning til Frivillighetssentralen (månedlige møter og hyggekvelder)

Selvkost

Kjøkkenet har egen prisliste for kantine/catering

 

Middagsutbringelse

2022

Middag med dessert (Hjemmebasert Omsorg HBO innfører 10 kr. for utkjøring)

107

 

Digital trygghetsalarm

2022

Per måned                    

260


 

Trygdeboliger, bofelleskap, utleieboliger og serviceleiligheter

2022

Husleie Boenheten, dobbelt rom

4 530

Husleie Boenheten, enkelt rom

4 900

Tekstilpakke Boenheten (flattøy og privattøy)

530

Husleien justeres årlig i tråd med konsumprisindeksen.
Kommunale eiendomsavgifter (vann, kloakk, renovasjon, feiing) er inkludert i husleien.
Kommunen beregner avgiftene etter størrelse på leiligheten etter selvkostprinsippene for disse tjenestene. Avgiftene fordeles på årets 12 måneder og legges til den indeksregulerte husleien.

Se også:

Priser og betaling