Betalingssatser justeres av Kommunestyret ved budsjettbehandlingen i desember hvert år. Se kostnadsendringene her.

Min side

Se dine fakturaer på Min side (innlogging via ID-porten)

Kvalifisering

Norskopplæring (pr. semester)

2020

2021

Norskopplæring arbeidsinnvandrere

4 340

4 460

Betaling for transport av brukere fra LAOS (Løten Arbeids- og Opplæringssenter),
per semester inntil

2 170

2 230

Elever uten rett til gratis norskopplæring - norskprøve muntlig og skriftlig pr. stk.

680

700

Statsborgerskapsprøve

680700


Hjemmehjelp og vaktmestertjeneste - inntektsbasert betaling

- Det betales i 11 måneder i året (fritak for juli).

Om inntekt

2020

2021

Dersom husstandens samlede inntekt er under 2G følges forskrift om egenandel for kommunale
helse- og omsorgstjenester, timesats 210

210210

Timesats - inntekt over 2 G (i 2021 kr. 202 702)

290300

Maksimumssats - inntekt over 2 G (i 2021 kr. 202 702-304 052)

790818

Maksimumssats - inntekt 3 - 4 G (i 2021 kr. 304 053-405 404)

1 4901 542

Maksimumssats - inntekt over 4 G (i 2021 kr. 405 404)

2 3102 391

Inntekt = husstandens samlede nettoinntekt og eventuell hjelpestønad til hjelp i hjemmet,
før særfradrag, ved siste skatteligning. 

  

 

Betaling for mat i bosenter

                             

2020

2021

Frokost

3536

Lunsj

4041

Middag

7578

Aftens

3536


Opphold ved Løten helsetun

Oppholdsbetaling følger maksimalsatsene fastsatt i Forskrift om vederlag for opphold i institusjon
Det kan gis fradrag for enkelte utgifter til egen bolig i inntil seks måneder fra langtidsoppholdet starter. 

 

Kantine

2020

2021

Middag med dessert

9194

Middag uten dessert

8083

Middag uten dessert på søndag og høytidsdager

105109

Middag med dessert på søndag og høytidsdager

115119

Kjøkkenet har egen prisliste for kantine/catering

 

Middagsutbringelse

2020

2021

Middag med dessert

101104

 

Digital trygghetsalarm

2020

2021

Per måned                    

250250

 

Trygdeboliger, bofelleskap, utleieboliger og serviceleiligheter

Husleien justeres årlig i tråd med konsumprisindeksen.

 

2020

2021

Husleie Boenheten, dobbelt rom

3 369

4 418

Husleie Boenheten, enkelt rom

3 738

4 776

Tekstilpakke Boenheten (flattøy og privattøy)

 

516

Kommunale eiendomsavgifter (vann, kloakk, renovasjon, feiing) er inkludert i husleien.
Kommunen beregner avgiftene etter størrelse på leiligheten etter selvkostprinsippene for disse tjenestene. Avgiftene fordeles på årets 12 måneder og legges til den indeksregulerte husleien.

Se også:

Priser og betaling