Aktuelle bilder til eiendomsskatt brosjyre som kan lastes ned:

Flyfoto Løten

Syklister (Foto Kyle Meyr)

Løten stasjon (Foto: Marius B. Nielsen)

Mattisrud med dyr på gården (Foto: Marius B. Nielsen)

Løten stasjon (Foto: Marius B. Nielsen)