Her finner du oversikt over flere tilbud som pårørende og brukere kan velge mellom.

Pårørendesenter

Pårørendesentrer har ulike tilbud, flere tilbyr veiledning (over telefon eller ved oppmøte), kurs eller å delta i grupper med andre pårørende. 
Veiledningssenter på Lillehammer, både for pårørende til psykisk syke og pårørende til de med rusrelaterte utfordringer. Tilbudet består av mestringskurs og gruppesamtaler, samt samtaler til barn/unge. Dette finner sted på Lillehammer en dag i uken, i tillegg til pårørende-kaffe hver tirsdag. 
Ta kontakt på tlf: 40 03 10 93
Epost: postost@veiledningssenter.no


Lærings- og mestringssentre

Disse legger til rette for at pårørende får økt innsikt, og opplever styrket mestring av egen livssituasjon.  
KoRus-Øst. Holder til i Ottestad. Har undervisning.
Ta kontakt på tlf. 99 25 72 10


Frivillige tilbud til både brukere og pårørende

Mental Helse

Fylkesstyret driver med en del undervisning som tilpasses hvert enkelt behov.
ROP-teamet kan kontakte fylkesstyret i Mental Helse ved ønske om undervisning.  


BARsnakk

Dette er en chattetjeneste for deg som har en mor eller far, eller andre du bryr deg om, med rusproblemer. Mange av de frivillige som svarer i chatten har selv erfaring med å vokse opp sammen med foreldre som har rusmiddelproblemer.
Du kan snakke med de som jobber der om for eksempel mammas eller pappas rusbruk, problemer i familien, følelser, tanker, bekymringer eller valgmuligheter, samt andre ting du måtte ha lyst til å prate om. Tjenesten er anonym. IP-adressen din vil ikke bli registrert og de frivillige som jobber på barsnakk har taushetsplikt.
Ta kontakt mandag-onsdag kl. 17:00 - 20:00  
http://www.barsnakk.no


Blå Kors Kompasset Lillehammer

Her tilbys terapi og rådgivning til unge mellom 14 og 35 år som har foreldre med alkohol- eller andre rusproblemer. Tjenesten er gratis og du trenger ingen henvisning.
For mer informasjon: https://kompasset.org/
Tlf: 47 47 48 13


Familieklubbene i Norge

Tilbud til de som sliter med eget eller andres misbruk av alkohol eller andre rusmidler. Holder til på Elverum og Hamar. Er for alle aldre, og tilbudet er like mye for pårørende som for den som har et misbruk av alkohol eller andre rusmidler. Det er like vanlig å komme alene, som det er å ta med seg hele familien. Man møtes for å snakke om det man måtte ønske å snakke om knyttet til misbruket av rusmidler, og det er alltid en til stede som er kurset i den modellen som familieklubben jobber ut ifra. Hvert møte varer i ca. en og en halv time.
For mer informasjon: http://www.familieklubb.no/
Tlf: 41 68 71 71 


Al-Anon

For de som er berørt av en venns eller et familiemedlems alkoholisme/avhengighet, enten nå eller tidligere i livet.
Al-Anon fellesskapet er gratis, og tilbudet består av selvstyrte og selvhjulpne grupper. Du trenger ikke å melde fra at du kommer. Her i distriktet holder møtene sted på Hamar i Misjonshuset på tirsdager kl. 19:00 - 20:30.
Adressen er Holsetgata 3 (nedenfor Hamar Domkirke).
Har du spørsmål kan du sende mail til alanonhamar@gmail.com


Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

Nasjonal rådgivningstelefon for pårørende: 22 49 19 22


Sagatun brukerstyrte senter

Her jobber det en person i 20% stilling som skal jobbe for tilbud til pårørende. Dette vil skje i samarbeid med representanter fra Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk Helse.


Frisklivssentralen på Hamar

Har ikke tilbud spesifikt rettet mot pårørende, men har kurs og aktiviteter i forhold til levevaner og livsmestring.
Har blant annet mindfulness-kurs og søvnkurs. 
Tlf: 95 13 30 27