Her finner du informasjon om ledsagerbevis for personer med nedsatt funksjonsevne

Har du en form for funksjonsnedsettelse og trenger assistanse for å delta på ulike fritids- og kulturaktiviteter?
Da kan du søke om ledsagerbevis.

Ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangementer samt offentlige transportmidler der ordningen aksepteres. 

Formålet med ordningen er å forebygge isolasjon og derved bidra til økt livskvalitet for den funksjonshemmede.
Ledsagerbevis er ikke en lovpålagt men frivillig ordning som kommunene kan innføre.


Målgruppen 

Personer med fysisk, psykisk eller sosial funksjonshemning, som uten funksjonsnedsettelsen hadde kunnet delta på egenhånd. Nedre aldersgrense for søkere er 8 år. Svekket helsetilstand pga høy alder kvalifiserer ikke automatisk for ledsagerbevis.


Hvordan fungerer ordningen?

Innehaveren av kortet viser frem ledsagerbeviset når han/hun kjøper sin billett.     
Den enkelte må betale for sin egen billett til reiser og arrangementer. 
Det er et personlig kort for den det utstedes til. 
Ledsagerbeviset kan inndras ved misbruk.

Søknadsskjema ledsagerbevis (word)

Søknadsskjema ledsagerbevis (pdf)

Ledsagerbeviset utstedes av Løten kommune, konsulent for barn og konsulent for voksne med bistandsbehov.  
Foto må sendes med søknaden.

Ved utstedelse av beviset påføres gyldighetsdato.
Beviset må fornyes hvert 5. år med nytt bilde. 

Vedtaket om å innvilge eller avslå søknad om ledsagerbevis kan påklages til det kommunale klageorgan, i henhold til Forvaltningsloven §28, annet ledd.
 

Kontaktpersoner for ordningen

Ledsagerbevis administreres som en del av støttekontakt og fritidskontakt-ordningen i Løten kommune