I Løten holdes kommune og fylkestingsvalget over to dager: Søndag 8. september og mandag 9. september.Valg logo


Tidspunkter for stemming

  • Tidligstemming (hvor du kun kan stemme kun på parti) skjer fra 1. juli
  • Forhåndsstemming (også på personer/ kandidater) skjer fra 12. august 
  • Valgdagene 8. og 9. september

Sted og tidspunkt vil bli oppgitt senere.


Valgkretser

Det er fem valgkretser og stemmesteder i Løten; ved de fem grunnskolene og i Oset kapell

  • Jønsrud/ Ringnes krets: Stemmested: Jønsud skole
  • Lund krets: Stemmested: Lund skole
  • Oset/ Oppegård/ Solbakken krets: Stemmested: Oset kapell
  • Østvang krets: Stemmested: Østvang skole
  • Ådalsbruk krets: Stemmested: Ådalsbruk skole


Valglister

Løten kommune har mottatt lister fra (i alfabetisk rekkefølge) Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet, SV - Sosialistisk Venstreparti og Venstre.

Lister over kandidater til kommunestyrevalget offentliggjøres her:

Valgstyret i Løten (Formannskapet) behandler listene den 8. mai, og etter dette legges de til offentlig ettersyn.