I Løten holdes kommune og fylkestingsvalget over to dager:
Søndag 8. september og mandag 9. september.Valg logo


Tidspunkter for stemming

Husk gyldig legitimasjon !
Her kan du stemme på valgdagene

Alle valglokalene i kommunen har samme åpningstid under valget:

 • Søndag 8. september kl. 15:00 - 20:00
 • Mandag 9. september kl. 15:00 - 20:00

Det er fem valgkretser og stemmesteder som brukes på valgdagene i Løten; ved de fire barneskolene og i Oset kapell.

 • Jønsrud/ Ringnes krets: Stemmested: Jønsrud skole
 • Lund krets: Stemmested: Lund skole
 • Oset/ Oppegård/ Solbakken krets: Stemmested: Oset kapell
 • Østvang krets: Stemmested: Østvang skole
 • Ådalsbruk krets: Stemmested: Ådalsbruk skole
   


Valglister

Valgstyret har godkjent listene fra disse partiene som stiller til valg:

 • Arbeiderpartiet
 • Fremskrittspartiet
 • Høyre
 • Miljøpartiet De Grønne
 • Senterpartiet
 • SV - Sosialistisk Venstreparti
 • Venstre


Her kan du se godkjent valgliste:


Manntall

Manntallet legges ut til offentlig gjennomsyn i rådhuset Tingberg og Løten Bibliotek fra ca. 10. juli og fram til valgdagen. 
 


Forhåndsstemming 12. august til 6. september

Alle med stemmerett kan forhåndsstemme. Forhåndsstemmingen for innbyggere som er manntalsført i kommunen foregår på nøyaktig samme måte som i valglokalet på valgdagen.

Du kan også forhåndsstemme i en annen kommune enn der du er manntalsført, men denne kommunen vil da ikke ha stemmeseddel med de riktige kandidatene (du kan dermed bare stemme på parti). Du kan eventuelt be hjemkommunen om å sende deg et stemmeseddelsett og ta dette med til forhåndsstemmelokalet for å avlegge stemme (det er tillatt å benytte medbragte stemmesedler).

I perioden 12. august til fredag 6. september kan du forhåndsstemme i rådhuset Tingberg i servicekontorets åpningstid mandag til fredag kl. 08:00 - 15:00.


Langåpent:

Onsdag 4. og torsdag 5. september er servicekontoret åpent for forhåndsstemming fram til kl. 18:00.


Forhåndsstemmegivning på helse- og omsorgsinstitusjoner:

Løten Helsetun:
Tirsdag 3. september kl. 10:00 – 13:00

Kvennhaugen:
Onsdag 4. september kl. 11:00 - 13:00

 


Ambulerende stemmegiving

Velgere som grunnet sykdom eller uførhet ikke kan møte frem i valglokalet på valgdagene, eller forhåndsstemme, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg.

Valgstyret har bestemt at fristen for å søke om ambulerende stemmegivning er tirsdag 3.september 2019.

Søknadsskjema kan lastes ned herfra.

Søknaden kan også registreres ved henvendelse til Servicekontoret i Løten kommune på tlf 62 56 40 00 eller e-post: post@loten.kommune.no.

 


Legitimasjon og valgkort

Legitimasjon med bilde er obligatorisk, og ta også gjerne med valgkortet. Man kan også avlegge stemme uten valgkort.
 

Hvem kan stemme?

Hvis du er norsk statsborger, kan du stemme dersom du:

 • Er 18 år, eller fyller 18 år i løpet av 2019
 • Er, eller har vært, registrert bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene før valgdagen


Hvis du er utenlandsk statsborger fra et land utenfor Norden, kan du stemme dersom du:

 • Er 18 år, eller fyller 18 år i løpet av 2019
 • Har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.
  Se mer på valg.no

 

Her finner du:

Valg 2019
Valg 2019