Skal du søke om kulturmidler?

Ta en titt på retningslinjene før du søker:

>> Retningslinjer for kulturtilskudd


Fyll ut skjema:

 

Søker

Kontaktperson

Søknad

Kort om hva søknaden konkret omhandler, inkludert informasjon om tid, sted etc. gjennomføring og målsetting.