Her finner du oversikt over søknadsskjemaer som skal benyttes i forbindelse med skoleskyss for elever i grunnskolen.

Det er fem forskjellige søknadsskjemaer for elever i grunnskolen (Hedmark Trafikk)

 

Vedleggskjema

(husk alltid utfylt standardskjema i tillegg til vedlegg):

For vilkår og kommunale regler om skoleskyss, les om dette i tjenestebeskrivelsen vår.


Se også Hedmark Trafikk sin oversiktside over skoleskyss