Skoleskyss i Løten kommune utføres som hovedregel med buss fra Innlandstrafikk. Skoleskyss kan også arrangeres på annen måte der det er hensiktsmessig.

Når kan eleven få skoleskyss?

Elever har rett på fri skoleskyss hvis de har:

 • over 2 km gangavstand mellom hjem og skole i 1. klasse.
 • over 4 km gangavstand mellom hjem og skole i 2.–10. klasse.


Elever kan ha rett på fri skoleskyss hvis de har:

   • en varig eller midlertidig funksjonshemming/ sykdom. Da kan eleven ha rett på skoleskyss uavhengig av avstanden mellom hjemmet og skolen.
   • særlig farlig eller vanskelig skoleveg.


   Særskilte strekninger i Løten:

   Elever som har skoleveg langs usikret riksveg, får i utgangspunktet gratis skoleskyss.

   Elever i 2. - 4. klassefår gratis skoleskyss når de har skoleveg langs strekningen:

   • Fylkesveg 153 nord for innkjøring til Lund gård
   • Fylkesveg 168 Myklegard – Vea
   • Fylkesveg 165/ 220 Vealund – Klæpa bruk
   • Fylkesveg 220 sør for Ilseng gård

   Elever i 2. - 7. klasse får gratis skoleskyss når de har skoleveg langs strekningen:

   • Fylkesveg 116 vest for Nordengkrysset

   Elever i 2. - 10. klasse får gratis skoleskyss når de har skoleveg langs strekningen:

   • F.v. 166 øst, fra Berg vestre og til krysset Vea

   Elever i 5. - 7. klasse får gratis skoleskyss når de har skoleveg langs strekningen:

   • Fylkesveg 116 vest for Haukstadkrysset i perioden 01.11.-31.03.
   • Fylkesveg 165/ 220 Vealund - Klæpa bruk i perioden 01.11.-31.03.

   Skolevegen skal måles etter korteste veg – fra inngangsdøren der eleven bor, til inngangsdøren på skolen. Innlandskart brukes for å måle avstand:

   På denne nettsiden kan du sjekke hvor langt det er fra deg til skolen


   Skjema

   På denne siden finner du søknadsskjema for skoleskyss 

   Utfylt skjema kan leveres på skolen eller sendes til Løten kommune v/Anne Engelund, Postboks 113, 2340, eller på epost til anne.engelund@edu.loten.kommune.no 


   Se mer om skoleskyss her: