Styrere og barnehageledere i de kommunale og private barnehagene i Løten har nå utarbeidet en kompetanseplan for barnehagene. Kommunalsjef Inger Torun Holmgren forteller at kompetanseplanen representerer et felles kompetanseløft til beste for Løtenbarna. 

Løten kommune skal jobbe systematisk for å gi alle barnehagebarn et så godt læringsmiljø som mulig.
 

Planens formål

Formålet med kompetanseplanen er å sikre at alle barn i barnehagene i Løten kommune får et kvalitativt godt tilbud og at de ansattes kompetanse utvikles i tråd med statlige styringssignaler.
Kompetanseplanen inneholder mål og tiltak som alle barnehagene må følge i sitt arbeide. Planen vil også gi god informasjon til ansatte og foresatte i barnehagene, samt til kommunale og statlige styringsorganer.

Løten kommune har åtte barnehager: Jønsrud, LundSkøienhagan-, Ryli- og Ådalsbruk barnehage er kommunale. Brovold, Skogly og Livensveen gårdsbarnehage er private barnehager. Barnehagene er geografisk fordelt rundt i hele kommunen. Det er ca. 350 barn som går i Løtens barnehager.

Kompetanseplanen

Last ned kompetanseplan 2016-2022 for Løten-barnehagene her 

Barnehageledere i Løten

Barnehageledere i Løten, fra venstre: Iren Skyltbekk (Ryli barnehage), Ingrid Bjørnstad (Skøienhagan barnehage), Gunn Slettvold (Lund barnehage), Arnhild Blystad (Ådalsbruk barnehage), Tove Paulsen Trætteberg (Jønsrud barnehage), Ane Cecilie Myklevik (Livensveen gårdsbarnehage), Line Nordhagen Haraldsen (Skogly barnehage) og Nina Ekeberg (Brovold barnehage).