Planen er utarbeidet av ansatte og ledere innen oppvekst, og erstatter det tidligere Strategiplan for Løtenskolen (2010-2015). Den ble vedtatt av Kommunestyret 29.11.2017.

Strategisk plan gjelder for både skoler og barnehager i Løten for perioden 2017-2021.

Den nye strategiplanen, som skal gjelde for perioden 2017-2021, skal være en plan for de kommunale barnehagene og skolene. Den bygger videre på elementer fra den tidligere strategiplanen. 

Illustrasjonsbilde fra Løten (Foto: Ricardofoto)

Om planen

Planen er et styringsdokument på et overordnet nivå, og er et lederverktøy som legger føringer for hva oppvekstområdet i Løten kommune skal ha hovedfokus på i den nærmeste 5 årsperioden.

Strategisk plan for barnehage og skole i Løten kommune 2017-2021 inneholder ikke konkrete mål eller tiltak for den enkelte enhet. Forankring og eierskap sikres i virksomhetene gjennom utarbeidelse av lokale handlings- og tiltaksplaner. 


Vil du lese mer om saken?

>> Les mer i saksframlegget her