Velkommen inn på biblioteket!Inger Johanne, Elin og Monica

Adresse: Skolevegen 1, 2340 Løten
Telefon: 62 56 42 30 (skranke)
Epost: biblioteket@loten.kommune.no

 

Ansatte
Løten folkebibliotek har tre ansatte fordelt på 2,2 stillinger. 

Elin Gammelmo - Biblioteksjef
Monica Westvold - Bibliotekar barn og unge
Inger Johanne Uri Thorkildsen - Konsulent