Dette området ble opprettet 1. januar og er et resultat av en ønsket organisasjonsmodell som fremmer tverrfaglighet og samhandling. Disse tjenestene ligger innen virksomhetsområdet:

Virksomhetsleder er Gunn Toril Larsen:
Gunn Toril Larsen, tlf. 62 56 41 76/ 481 46 406, gunn.toril.larsen@loten.kommune.no