Kultur er en viktig trivselsfaktor i en god bokommune!

Virksomhetsområdet "Kultur og kommunikasjon" består av to fagområder. Innen kultur er det Løten bibliotek og Løten kulturskole som er de store områdene, i tillegg kommer kulturrådgiver, idrettskonsulent og tilsynsvakter i Løtenhallen. Innen kommunikasjon er det kommunikasjonsrådgiver, post/arkiv og servicekontor. I tillegg har virkomhetsleder ansvaret for oppfølging av interkommunale samarbeid innen næring (Hamarregionen reiseliv og utvikling og Hedmarken Landbrukskontor.)

Innen kultur jobbes det etter visjonen: Midtpunkt med kulturelt mangfold. Målsettingen er at innbygerne i Løten skal ha et rikt tilbud av kulturaktiviteter. Nøkkelen til å realisere dette ligger i et godt samspill med frivilligheten. Formelle organer for samarbeid er Løten Idrettsråd, Løten Musikkråd og Samarbeidsutvalget for kultur og kommunikasjon.

Innen kommunikasjon er målet å synliggjøre Løtens styrker og profilere kommunen på en god måte. I tillegg til å legge til rette for involvering fra innbyggerne og kommunikasjon om kommunale tjenester. 

Virksomheten leier ut idrettsanlegg, driver bygdekino og står for flere faste arrangementer, blant annet kulturskolekonserter, Staskveld, Sommer i sentrum, Munch vinterfestival, Camp Munch og ulike arrangement på biblioteket. 

 

Kultur og kommunikasjonssjef 

Bente Hagen

 

 

Bente Hagen
Telefon: 922 12 894
Epost: bente.hagen@loten.kommune.no 

 


 
Kulturrådgiver

Hanne Mette Walhovd Paulsen
Telefon: 924 45 108
Epost: hanne.mette.walhovd.paulsen@loten.kommune.no

 

Kommunikasjonsrådgiver/ webredaktør

Sigrid Friis Ruud


Sigrid Friis Ruud
Telefon: 62 56 40 12/ 997 99 137
Epost: sigrid.friis.ruud@loten.kommune.no

 

 

 

 

 

 


 


Idrettskonsulent

Ole-Eskild Dahlstrøm


Ole Eskild Dahlstrøm
Telefon:
62 56 40 14
Epost: ole.eskild.dahlstrom@loten.kommune.no
 

 

 

 

 

  


Kulturskolerektor

Margrete NordmoenMargrete Nordmoen, 
Telefon:
480 27 474
Epost: margrete.nordmoen@loten.kommune.no

Se også ansatte i kulturskolen


 

 

 

 

 

 

 


Biblioteksjef

Elin Gammelmo

 

Elin Gammelmo
Telefon: 62 56 42 30 / 481 42 952
Epost: 
elin.gammelmo@loten.kommune.no

Se også ansatte i biblioteket

 


 

 

 

 

 

 

Konsulent i servicekontoret

Maria Goreva

 

Maria Goreva
Telefon: 62 56 40 02
Epost: maria.goreva@loten.kommune.no

  

 

 

 


 

Konsulent i servicekontoret

Bjørnar Bjørke OlsenBjørnar Bjørke-Olsen
Telefon: 62 56 40 13
Epost: bjornar.bjorke.olsen@loten.kommune.no

 

 

 

 

 

 

 

 


Konsulent post og arkiv

Erik Sveen Kverneng
Erik Sveen Kverneng.
Telefon: 62 56 40 06
Epost: erik.sveen.kverneng@loten.kommune.no

 

 

 

 

 

 

 
Lærling

Dennis AndreassenLærling i kontor- og administrasjonsfaget:
Dennis Andreassen
Telefon: 62 56 40 40
dennis.andreassen@loten.kommune.no