Kultur er en viktig trivselsfaktor i en god bokommune!

Virksomheten Kultur og kommunikasjon sine oppgaver er å legge til rette og stimulere til aktivitet, deltakelse og opplevelse for alle i bygda! Nøkkelen til å realisere dette ligger ofte i et godt samspill med det frivillige, som vi tilstreber et godt samarbeid med. I dette ligger å være tilgjengelig og støtte opp om det frivillige livet i Løten. Formelle organer i denne sammenheng er Løten Idrettsråd, Løten Musikkråd og Samarbeidsutvalget for Kultur og kommunikasjon.

Kultur og kommunikasjonssjef 

Bente Hagen

 

 

Bente Hagen
Telefon: 922 12 894
Epost: bente.hagen@loten.kommune.no 

 


 
Kulturrådgiver

Hanne Mette Walhovd Paulsen
Telefon: 62 56 40 10/ 924 45 108
Epost: hanne.mette.walhovd.paulsen@loten.kommune.no

 

Kommunikasjonsrådgiver/ webredaktør

Sigrid Friis Ruud


Sigrid Friis Ruud
Telefon: 62 56 40 12/ 997 99 137
Epost: sigrid.friis.ruud@loten.kommune.no

 

 

 

 

 

 


 


Idrettskonsulent

Ole-Eskild Dahlstrøm


Ole Eskild Dahlstrøm
Telefon:
62 56 40 14
Epost: ole.eskild.dahlstrom@loten.kommune.no
 

 

 

 

 

  


Kulturskolerektor

Margrete NordmoenMargrete Nordmoen, 
Telefon:
480 27 474
Epost: margrete.nordmoen@loten.kommune.no

Se også ansatte i kulturskolen


 

 

 

 

 

 

 


Biblioteksjef

Elin Gammelmo

 

Elin Gammelmo
Telefon: 625 64 230 / 481 42 952
Epost: 
elin.gammelmo@loten.kommune.no

Se også ansatte i biblioteket

 


 

 

 

 

 

 

Konsulent i servicekontoret

Maria Goreva

 

Maria Goreva
Telefon: 62 56 40 02
Epost: maria.goreva@loten.kommune.no

  

 

 

 


 

Konsulent i servicekontoret

Bjørnar Bjørke OlsenBjørnar Bjørke-Olsen
Telefon: 62 56 40 13
Epost: bjornar.bjorke.olsen@loten.kommune.no

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsulent post og arkiv

Adriana Gabriela Olsen
Telefon: 62 56 40 06
Epost: adriana.gabriela.olsen@loten.kommune.no

 

 

Lærling i kontor og administrasjonsfaget Alan Dulaya
Telefon: 62 56 40 40
alan.dulaya@loten.kommune.no