Modelltegning av Revhiet barnehage

Vi åpner til nytt barnehageår i august 2021!

Revhiet barnehage er en helt ny kommunal barnehage i Løten sentrum som åpnes i august 2021. Det blir helt nye lokaler og en flott ny utelekeplass med mange muligheter til spennende lek! Revhiet blir en flerkulturell barnehage, noe som er berikende for alle å vokse opp i. 

Ryli og Skøienhagan barnehage legges ned og sammen så skal vi nå lage et kvalitativt godt barnehagetilbud i Revhiet barnehage.

Selv om barnehagen er ny er det ansatte her med meget god kompetanse og mye erfaring i jobbing med barn. 

Adresse: Skolevegen 7, 2340 Løten.

Virksomhetsleder

Iren Skyltbekk, tlf. 469 46 966/ epost: iren.skyltbekk@loten.kommune.no


Avdelinger

Revhieter en 6 avdelings barnehage:

  • 3 avdelinger for barn 0-3 år, med 9-12 barn på hver avdeling
  • 3 avdelinger for barn over 3-6 år, med plass til 18 barn på hver avdeling

Gruppesammensetningene kan variere fra år til år avhengig av barnas alder og søkermassen. Selv om vi er mange totalt i barnehagen, vil barna ha sin avdeling med fast ansatte hvor de hører til. De minste barna vil få sin egen plass på uteområdet. I tillegg vil barna bli delt inn i små grupper ved samlinger, turer og ulike opplegg. Vi vil også samarbeide på tvers av avdelinger når det er naturlig.
Våre eldste barn får et «førskoleklubb-opplegg» som gjør dem bedre forberedt til skolestart. Her vil vi jobbe på tvers av avdelinger slik at de som er på samme alder blir godt kjent med hverandre før skolestart.


Plasser i barnehagen

Vi kan tilby både 100%, 80% og 60 % plasser.
 

Mat og fysisk aktivitet

Vi serverer tre brødmåltider hver dag + frukt/grønnsaker, så barna trenger ikke å ha med matpakke. Noen dager lager vi varm mat – ute eller inne.

Vi jobber mye med HOPP - Helsefremmende oppvekst, der fysisk aktivitet hver dag og sunt kosthold vektlegges. Som nærmeste nabo til Løtenhallen og basishallen så vil de bli flittig brukt av oss. I nærområdet er også Tufteparken, fotballbaner, friidrettsbane og skogen Skøienhagen. 

Revhi hoppbakke, som barnehagen er oppkalt etter, ble revet for noen år siden, men det fine unnarennet er supert for aking! Vi er nabo til Løtenhallen, Basishallen, , med blant annet akebakke. Her er det mange muligheter for ulike aktiviteter, lek og turer hele året!


Satsingsområder

Disse tre satsningsområdene er basis for all annen utvikling. Dette er områder som er viktige for at barn skal «klare seg godt her i livet». Dette vil hjelpe barna i lek, kommunikasjon og aktivitet med andre barn og voksne. Forskning viser at barn som fungerer godt på disse tre områdene vil fungere bra på skolen når de kommer så langt.

  • DUÅ – «De utrolige årene» - Utvikle barnas sosiale og emosjonelle ferdigheter, slik at de fungerer godt sosialt og får gode vennskap.

  • Språkstimulering – Jobbe målbevisst med språkstimulering slik at barna får utviklet et godt språk og klarer å uttrykke sine ønsker og behov.  

  • HOPP – helsefremmende oppvekst. Legge til rette for mye fysisk aktivitet for å utvikle barnas motoriske ferdigheter og utholdenhet.

Ansatte i Revhiet ønsker alle kjente og nye barn og foreldre velkommen til Revhiet barnehage. Vi gleder oss til å bli godt kjent med dere alle! Gjennom året har vi også ulike sosiale sammenkomster med dere foreldre.

Søk barnehageplass her 

Se priser for barnehageplass

Se våre vedtekter